Đức Hồng y Parolin: 2018 là năm của giới trẻ và gia đình đối với Đức Thánh Cha Phanxico

0

Đức Hồng y Parolin: 2018 là năm của giới trẻ và gia đình
đối với Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Hồng y Phê-rô Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nói với Truyền thông Vatican về chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxico đến Chile và Peru, Ngày Họp mặt các Gia đình Thế giới, Tông huấn Amoris laetitia, Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, và sự cải tổ Giáo triều.

Trong một phỏng vấn với Alessandro Gisotti của Truyền thông Vatican, Đức Hồng y Phê-rô Parolin cung cấp một cái nhìn xuyên suốt năm 2018 đối với Đức Thánh Cha Phanxico.

Ngài Quốc Vụ khanh mô tả năm 2018 với nét nổi bật là “sự quan tâm đặc biệt của Giáo hội đối với giới trẻ, tức là quan tâm đến những niềm hy vọng, mục tiêu, và những thách đố họ đang phải đối mặt.”

Ngày Họp mặt Gia đình Thế giới diễn ra ở Dublin, Ireland ngày 21-26 tháng Tám, ngay trước khi diễn ra Hội đồng chung Thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma sẽ tập trung vào “Giới trẻ, Đức tin, và Nhận thức Ơn gọi.”

Đức Hồng y Parolin nói về một khía cạnh quan trọng mang tính đổi mới là “mối quan hệ mới của Giáo hội với giới trẻ, được diễn tả theo một khuôn mẫu trách nhiệm, trong đó loại trừ mọi hình thức mang tính gia trưởng.”

Ngài nói, “Giáo hội và Đức Giáo hoàng hỏi giới trẻ … họ có thể có những đóng góp gì cho Tin mừng và việc rao giảng Tin mừng ngày nay!”

Tông huấn Amoris laetitia và giới trẻ

Chuyển sang Tông huấn Amoris laetitia của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin nói rằng tài liệu “được đúc kết từ một khuôn mẫu mới mà Đức Thánh Cha Phanxico đang thúc đẩy bằng sự khôn ngoan, cẩn trọng, và kiên trì.” Những khó khăn vẫn còn vây quanh, ngài nói, “ngoài một vài điểm về nội dung, còn lại là do sự thay đổi thái độ mà Đức Thánh Cha đang yêu cầu nơi chúng ta.”

“Tôi tin tưởng Amoris laetitia – ngoài việc Giáo hội ôm lấy gia đình và những vấn đề của gia đình trong thế giới hôm nay, giúp đưa Tin mừng vào trong gia đình, mà bản thân nó đã là một Tin mừng: Tin mừng của gia đình – đồng thời là một lời mời gọi gia đình trợ giúp qua việc đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội.”

Cải tổ Giáo triều

Sau đó Đức Hồng Y Parolin nói về tiến trình cải tổ Giáo triều, ngài nói “đã có một số bước tiến quan trọng.”

Ngài nói Đức Thánh Cha Phanxico chú trọng nhiều hơn “vào tinh thần sâu rộng hơn, nó phải tạo sinh khí cho mỗi sự cải tổ của Giáo triều, đây là chiều kích nền tảng của đời sống Ki-tô giáo, tức là sự hoán cải.”

Ngài nói, thái độ này phải được ưu tiên hơn “những cải tổ về cấu trúc, với những việc ban bố luật mới, quy phạm mới, sự bổ nhiệm mới, v.v..”

Sự cải tổ phải làm cho Giáo triều Roma trở thành “một sự hỗ trợ thật sự cho Đức Giáo hoàng trong việc loan báo Tin mừng.”

“Tôi nhấn mạnh vào khía cạnh này,” Đức Hồng y Parolin nói.

Chuyến tông du đến Chile và Peru

Cuối cùng, Đức Hồng y Parolin nói về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxico đến Chile và Peru.

“Đức Giáo hoàng đến như một vị Mục tử chung của Giáo hội để gặp gỡ các giáo hội địa phương … họ đang phải đối mặt với nhiều thách đố do những thực tại của thế giới hôm nay tạo ra.

Ngài nói, trước tiên “là thách đố của những dân tộc bản địa,” nhắc đến Thượng Hội đồng vùng Amazon 2019 do Đức Thánh Cha Phanxico triệu tập.

Ngài nói vấn đề xoay quanh “vai trò và sự đóng góp của những dân tộc này trong mỗi đất nước và xã hội của họ.”

Đức Hồng y Parolin nói, thách đố thứ hai là nạn tham nhũng.

Ngài nói, “Một chủ đề mà Đức Giáo hoàng lên tiếng rất mạnh và là chủ đề ngài nhắc lại với ngôn ngữ rất bộc trực là nạn tham nhũng, nó cản trở sự phát triển và gây trở ngại cho việc giảm bớt tình trạng đói nghèo và khổ sở.”

Kết luận, Đức Hồng y Parolin nói, “Đó là một chuyến đi không hề dễ dàng, nhưng nó chắc chắn rất thú vị.”

[Nguồn: vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/1/2018]

Comments are closed.