Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha: nói “Không” với tham nhũng

0

Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha
nói “Không” với tham nhũng

‘Cầu cho những người có quyền lực về vật chất, chính trị và tinh thần biết chống lại miếng mồi tham nhũng.’

YouTube Screenshot

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico củng cố chủ điểm được liên tục nhắc đến về việc phải loại trừ tham nhũng: “Nói ‘Không’ với Tham nhũng.” Ý cầu nguyện được loan truyền trên toàn thế giới bởi Mạng lưới Cầu nguyện toàn Thế giới của Đức Thánh Cha.

Trong video công bố ý cầu nguyện, phát hành ngày 1 tháng Hai, 2018, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “không thể chống tham nhũng bằng sự im lặng.”

Video cầu nguyện tháng Hai

Văn bản của video:

“Đâu là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nô lệ, thất nghiệp, và sự thiếu chăm sóc thiên nhiên và thiện ích chung? Tham nhũng, một quy trình chết nuôi dưỡng văn hóa sự chết.

Vì sự thèm khát quyền lực và sở hữu không biết đến giới hạn.

Không thể chống tham nhũng bằng sự im lặng.

Chúng ta phải nói về nó, tố cáo nó là tội ác, và cố gắng hiểu nó để cho thấy sự quyết tâm của chúng ta làm cho lòng thương xót chiến thắng sự ích kỷ, cái đẹp vượt trên tính hư ảo.

Chúng ta hãy cầu xin cho những người có quyền lực về vật chất, chính trị và tinh thần biết chống lại miếng mồi tham nhũng.”

Mạng lưới Cầu nguyện tòan Thế giới của Đức Thánh Cha đưa ra những thách đố nhân loại đang phải đối mặt và hỗ trợ sứ mạng của Giáo hội. Chúng ta cầu nguyện và làm việc để đáp lại những thách đố của thế giới được Đức Thánh Cha đưa ra trong các ý cầu nguyện hàng tháng của ngài trong khi bước theo một con đường tinh thần với tên gọi là “Con đường của Trái tim.”

“Sự lạm dụng quyền lực cho ích lợi cá nhân, tham nhũng, là một vấn đề xuyên suốt lịch sử nhân loại, trong đó thường là hối lộ. Đáng buồn khi chúng ta nghe nói về những nhân viên điều tra ma túy hủ hóa làm việc cho các băng nhóm, hoặc những ưu tiên trong các nơi tuyển dụng việc làm để kiếm tiền lót tay, hoặc ở những cấp cao của chính phủ đối với những hợp đồng công trình công cộng. Đức Thánh Cha đứng lên chống lại những hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức như vậy, kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tham nhũng có thể thoát khỏi những miếng mồi đó, Cha William Blazek, SJ – Giám đốc Quốc gia (Điều phối viên miền Hoa kỳ và Canada) của mạng lưới, trong một suy tư ủng hộ ý cầu nguyện của đức Thánh Cha. Ngài tiếp tục:

“Đây cũng là một ý cầu nguyện của Thánh Inhaxiô: đấng sáng lập dòng Tên biết rằng của cải, quyền lực, và sự kiêu ngạo có mối quan hệ rất gần với nhau. Kẻ thù của bản chất con người làm cho chúng ta nghĩ rằng những món quà và khả năng của chúng ta là của riêng chúng ta hoặc nghĩ rằng quyền lực có thể mang đến của cải vật chất, xã hội hoặc tinh thần. Đáng buồn, trên con đường này rất nhiều người chúng ta rơi vào làm miếng mồi cho tội kiêu ngạo, cho rằng chúng ta giỏi hơn người khác, hay thậm chí đặt ý định của chúng ta lên trên ý định của Thiên Chúa theo kiểu lớn và nhỏ.

“Cuộc chiến chống tham nhũng là một sự ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxico. Trong chuyến thăm thành phố Cesena của Ý tháng Mười vừa qua ngài so sánh tham nhũng như “con mối của chính trị” và đi nghịch lại với thiện ích chung. Trong chuyến thăm mục vụ đó những người lắng nghe ngài đã hoan hô trước thách đố của ngài từ bỏ ‘cả những hình thức tham nhũng nhỏ bé nhất.’

“Cùng năm đó Đức Thánh Cha gọi tham nhũng là một ‘đám sương mù’ ‘làm ô nhiễm’ xã hội. Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi người Công giáo phải ‘khéo léo,’ phải ‘thiếu lòng tin’ đối với những người hứa hẹn sự giàu có dễ dàng. Ngài nói, sự khéo léo như vậy đòi phải có tự vấn lương tâm thật cẩn thận trước cám dỗ, và một đời sống cầu nguyện siêng năng.”

Cha Blazek thêm ý xét mình dưới đây hiệp cùng với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha:

Tôi có bị cám dỗ bởi miếng mồi của cải, bất kể chúng là vật chất, tài chính hay xã hội không? Tôi có những mối quan hệ kinh doanh hay bạn bè với những cá nhân đang lạm dụng quyền lực và ảnh hưởng không? Làm sao để tôi thách đố họ, hay giải thoát tôi khỏi những mạng nhện này?

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/2/2018]

Comments are closed.