Ai tín: Nữ tu Maria Vũ Thị Chinh Anh

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 3,14)

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA VŨ THỊ CHINH ANH
Sinh năm 1965,
tại Đà nẵng
Khấn Dòng năm 1990
Đã được Chúa gọi về
lúc 19g00 ngày 20 tháng 3 năm 2018
tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng dương: 53 tuổi

Thánh Lễ An Táng đồng tế được cử hành
vào lúc 15g30 thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018
tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu MARIA
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.

Bề trên Tổng quyền

……………………………………………………………..

* Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

Comments are closed.