Đức Thánh Cha Phanxico: ‘Phụ nữ là sự hài hòa và nét đẹp của thế giới’

0

Đức Thánh Cha Phanxico:
‘Phụ nữ là sự hài hòa và nét đẹp của thế giới’

Video của Đức Thánh Cha Phanxico nói về giá trị của người phụ nữ đối với Giáo hội và Thế giới

9 tháng Ba, 2018

ZENIT STAFF

Vatican Media Screenshot

Ngày 8 tháng Ba, 2018, Vatican phát hành một video ngắn những lời của Đức Thánh Cha Phanxico nói về người phụ nữ và tầm quan trọng của họ đối với Giáo hội và thế giới.

Dưới đây là văn bản của video:

https://www.youtube.com/watch?v=NoKaA-Nwsa0

Phụ nữ là sự hài hòa, phụ nữ là vẻ đẹp.

Không có phụ nữ, thế giới không thể quá đẹp như vậy; nó không có được sự hài hòa.

Một thế giới nơi người phụ nữ bị gạt ra bên lề là một thế giới khô cằn vì người phụ nữ không những trao tặng sự sống nhưng họ còn truyền lại khả năng nhìn xa hơn, cảm nhận mọi điều bằng một trái tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn.

Tôi cũng thích nghĩ về Giáo hội với chủ ngữ “she” (ND: chủ ngữ chỉ người phụ nữ) hơn là với chủ ngữ “it” (ND: chủ ngữ chỉ sự vật, sự việc, tổ chức).

Giáo hội là một người nữ, Giáo hội là mẹ, và điều này rất đẹp.

Phụ nữ can đảm hơn đàn ông.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/3/2018]

Comments are closed.

phone-icon