Đức Thánh Cha Phao-lô VI sắp được tôn phong Hiển Thánh

0

Vì Công Đồng Vatican II và vì Thông Điệp Humanae vitae của Ngài, nên Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã rất được yêu mến. Cách đây không lâu, Tòa Thánh đã quyết định tôn phong Hiển Thánh cho Ngài. Giờ đây, vấn đề chỉ còn ở chỗ là, bao giờ thì việc tôn phong Hiển Thánh cho Ngài sẽ diễn ra.

Cứ sự thường, Đức Thánh Cha Phao-lô VI (1963-1978) sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào cuối tháng 10. Bởi theo các phương tiện truyền thông đại chúng, thì Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã công bố như thế bên lề một hội nghị tại Rô-ma vào hôm thứ Ba vừa qua. Theo công bố của Ngài, thì Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Đức Phao-lô VI sẽ diễn ra vào lúc bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới với đề tài về giới trẻ. Thượng Hội Đồng này sẽ diễn ra tại Rô-ma từ ngày mồng 03 tới ngày 28 tháng 10 năm 2018.

Dưới triều đại của Đức Phao-lô VI, Công Đồng Vatican II (1962-1965) đã tiếp tục diễn ra. Tại Công Đồng nêu trên, Giáo hội Công giáo đã tái xác nhận mối tương quan của mình đối với thế giới. Vị Giáo Hoàng sinh tại Brescia với tên khai sinh là Giovanni Battista Montini, cũng đã trở nên rất nổi tiếng với Thông Điệp Humanae viatae (1968) của Ngài. Thông Điệp này được dành để bàn về nền luân lý tính dục. Bên cạnh đó, Ngài cũng được nhắc đến với tư cách là tác giả của Thông Điệp Populorum progressio (1967). Trong Thông Điệp này, Ngài đã bày tỏ quan điểm về sự phát triển toàn cầu cũng như về những vấn đề liên quan tới đạo đức kinh tế.

Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tôn phong lên bậc Chân Phúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2014 nhân dịp bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có công bố chính thức của Tòa Thánh Vatican về thời gian diễn ra cuộc tôn phong Hiển Thánh cho Đức Phao-lô VI.

Theo kathpress – nv – 06.03.2018, 16:25
Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon