Không phải cho toàn dân, nhưng cho chúng tôi (Cv 10,41) – Suy niệm CN I PS, Năm B

0

Suy niệm: Cv 10,34. 37-43

Chúa Nhật I Phục Sinh – SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA (01.4.2018)

Không phải cho toàn dân, nhưng cho chúng tôi (Cv 10,41)

Chúc mừng Phục Sinh! Thay mặt mọi người thuộc The Word Among Us, chúng tôi muốn chúc các bạn và những người thân yêu của các bạn tất cả phúc lành của Chúa Phục Sinh.

Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào một câu. Hãy nói về viên sĩ quan và gia đình ông, Thánh Phêrô nói rằng Chúa Giêsu phục sinh đã lựa chọn hiện ra “không phải với toàn dân” nhưng với chính mình và với các môn đệ khác, “những chứng nhân Thiên Chúa đã chọn trước”. Người không hiện ra với mọi người – không phải với các Pharisêu, cũng không phải với dân thành Athens hay Alexandria, thậm chí cũng không phải với tất cả dân Người đã chữa lành và giải thoát. Nhưng Người chỉ hiện ra với một số ít người.

Rồi Phêrô tiếp tục nói điều gì đó còn ngạc nhiên hơn: Thiên Chúa đã ủy quyền cho ngài và những người khác “để giảng dạy cho muôn dân và để làm chứng” (Cv 10,42). Đúng hơn là thực hiện một lời công bố từ trời cho tất cả mọi người cùng nghe, Thiên Chúa đã chọn những con người bình thường để chia sẻ Tin Mừng của Người. Nói cách khác, Thiên Chúa đã chọn những người như chúng tôi.

Tại sao Thiên Chúa lại lựa chọn một chiến lược khiêm tốn nhưng mạo hiểm như thế? Chúng ta có thể không bao giờ biết được câu trả lời đầy đủ, nhưng đây có thể là hai khả năng:

Trước hết, Chúa Giêsu muốn chúng ta trải nghiệm tình yêu của Người qua tình yêu thương giữa chúng ta với nhau. Người muốn chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Người qua lòng quảng đại, sự trìu mến và lòng khiêm tốn của những người theo Người. Đó là lý do tại sao Người đã gọi chúng ta trở nên một Giáo Hội – để Người có thể làm việc qua chúng ta để biến đổi thế giới. Đó là lý do tại Người mời gọi chúng ta tập hợp quanh bàn thờ như anh chị em.

Thứ hai, Chúa Giêsu tin tưởng chúng ta. Người tin rằng, với sự trợ giúp của Thánh Thần, Phêrô, Maria Madalena và những người còn lại sẽ hoàn thành điều lớn lao và tốt đẹp cho Người. Cũng thế, Chúa tin tưởng bạn. Chúa biết bạn sẽ không luôn luôn làm đúng, các tông đồ cũng vậy. Tuy nhiên, Người biết rằng nếu bạn đặt trái tim của bạn vào tình yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương họ, bạn sẽ làm được một điều khác biệt.

Chúa đã sống lại! Nguyện xin cho tất cả chúng ta biết công bố điều đó bằng tình yêu của chúng ta!

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn con để chia sẻ Tin Mừng của Chúa (cho mọi người)”.

  Theo the Word Among us
 Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon