Những mục tiêu đề nghị cho cuộc họp tiền thượng hội đồng

0

Những mục tiêu đề nghị cho cuộc họp tiền thượng hội đồng

Những chuẩn bị cho phiên họp 19-24 tháng Ba ở Roma

© Vatican Media

Những chuẩn bị cuối cùng đang diễn ra cho phiên họp ngày 19-24 tháng Ba, Phiên họp Tiền Thượng Hội Đồng tại Roma, được tổ chức bởi Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đồng hợp tác với Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống.

Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng sẽ là một phần rất quan trọng cho giai đoạn tham khảo trước Đại Hội đồng Chung Thông thường lần thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, sẽ diễn ra vào tháng Mười, 2018.

Ngày 15 tháng Ba, 2018, trong cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký của ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, duyệt lại những mục tiêu của Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng:

  1. Đây là một sự kiện trong đó các bạn trẻ sẽ đóng vai chính. Chúng tôi không những nói về “họ,” nhưng chính họ sẽ nói về bản thân bằng ngôn ngữ của họ, bằng lòng nhiệt huyết, và bằng cảm xúc của họ. Thật ra, Thượng Hội đồng Giám mục tiếp theo không chỉ là một Thượng Hội đồng “về” giới trẻ và “cho” giới trẻ, nhưng cũng là một Thượng Hội đồng “của” giới trẻ và “cùng với” giới trẻ.

  2. Một từ khóa được Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại là “lắng nghe.” Trong Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng này chúng tôi sẽ lắng nghe giới trẻ “trực tiếp”, “trực tiếp,” để hiểu được hoàn cảnh của họ rõ ràng hơn: họ nghĩ gì về bản thân và về người lớn, cách họ sống đức tin và những khó khăn họ gặp phải khi là người Ki-tô hữu, cách họ sắp xếp cho cuộc sống và những vấn đề họ gặp phải khi tìm cách phân định ơn gọi của họ, khi họ nhìn đến Giáo hội hôm nay và họ muốn Giáo hội như thế nào, v.v..

  3. Trong số những bạn trẻ được lắng nghe, đặc biệt sẽ có những bạn đến từ những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và từ “những vùng ngoại biên,” họ là những người trẻ không có cơ hội được lắng nghe, không thể làm cho hoàn cảnh và những mong chờ của họ được biết đến. Và có những bạn trẻ không phải người Công giáo, không phải người Ki-tô hữu và những người không tín ngưỡng vì việc lắng nghe giới trẻ sẽ đến từ càng nhiều hướng càng tốt “từ góc 360 độ.”

  4. Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng sẽ là một cơ hội đặt bản thân chúng ta vào bước chân của người trẻ: luôn nhớ rằng theo định nghĩa Thượng Hội đồng là một “hành trình chung,” chúng tôi muốn cho thấy ý nghĩa cụ thể của việc cùng đồng hành với giới trẻ, với tất cả mọi bạn trẻ.

  5. Cùng đồng hành với giới trẻ cũng có nghĩa là tìm ra những con đường mục vụ đặc biệt giúp cho các cộng đoàn Ki-tô hữu có thể củng cố những dự án mục vụ giới trẻ, làm cho chúng phù hợp với những nhu cầu của giới trẻ ngày nay.

  6. Tại Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng, cùng với giới trẻ có một số cha mẹ, các nhà giáo dục, các linh mục, những tác viên mục vụ và các chuyên gia của thế giới tuổi trẻ cùng tham dự, để lắng nghe những người sống bên cạnh giới trẻ và có “những công cụ” để đọc được sâu thẳm trong hoàn cảnh của họ.

  7. Bằng cách này chúng tôi cũng muốn đề ra một phương pháp trao đổi và hợp tác liên thế hệ, thúc đẩy sự đối thoại giữa giới trẻ và những người lớn, họ thường xung đột với nhau trong giao tiếp hàng ngày.

  8. Phiên họp Tiền Thượng Hội đồng nhằm khuấy động những động lực tham gia đặt nền tảng trên sự gặp gỡ giữa những nền văn hóa, điều kiện sống, niềm tin, và những nguyên tắc, phát triển một mô hình có thể áp dụng trong những thực tại giáo hội khác.

  9. Chúng tôi sẽ tự vấn bản thân về cách để giúp đỡ các bạn trẻ đi tìm và tìm được ý nghĩa của cuộc sống, dưới ánh sáng của triển vọng ơn gọi cụ thể mà Đức Thánh Cha Phanxico muốn đưa ra cho hành trình Thượng hội đồng.

  10. Cuối cùng, Phiên họp Tiền Thượng hội đồng sẽ soạn thảo tỉ mỉ một tài liệu chung, tài liệu sẽ được trình lên Đức Thánh Cha vào Chúa nhật 25 tháng Ba, và cùng với những đóng góp khác, sẽ tổng hợp lại thành Instrumentum laboris, tức là tài liệu mà các Nghị Phụ Thượng hội đồng sẽ thảo luận vào Tháng Mười.

Phiên họp Tiền Tượng Hội đồng sẽ có khoảng 300 “người tham dự”, nhưng giới trẻ trên toàn thế giới có thể tham dự qua internet. Xem thêm thông tin tại website của phiên họp.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/3/2018]

Comments are closed.

phone-icon