Tiểu sử Nữ tu Maria Vũ Thị Chinh Anh

0

Sinh ngày 04/ 02/ 1965, tại Đà Nẵng.
Tháng 7/1986 : Nhập tu tại Tu xá Emmanuel, Đồng Tâm.
Ngày 25/1/1989 : Vào Tiền Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/8/1989 : Vào nhà Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 08/8/1990 : Khấn lần đầu, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 07/8/1995 : Khấn Trọn đời, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 2000 – 2001 : Học Kinh Thánh, tại Tu viện Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết.
Năm 1990 – 1991; 2001 – 2004; 2010 – 2011; 2012 – 2013: Phục vụ tại Tu viện Truyền Tin, Tam Hiệp.
Năm 1991 – 1992; 2009 – 2010: Phục vụ tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp.
Năm 1992 – 1993 : Phục vụ tại Tu viện Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết (nay là Tv. Mẹ Fatima).
Năm 1993 – 1995 : Phục vụ tại Tu xá Thánh Martinô, Bình Giã.
Năm 1995 – 1999 : Phục vụ tại Tu xá Thánh Phanxicô, Cây Gáo.
Năm 2004 – 2005 : Phục vụ tại Tu xá Mẫu Tâm, Tân Mai
Năm 2005 – 2006; 2014 – 2015: Phục vụ tại Tu xá Thánh Vinh Sơn II, Phú Sơn.
Năm 2006 – 2007 : Phục vụ tại Tu xá Thánh Catarina, Cây Gáo.
Năm 2007 – 2008 : Bề trên Tu xá Thánh Têrêsa, Thạch Lâm.
Năm 2008 – 2009 : Phục vụ tại Tu xá Thánh Giuse Lao Động, Tân Mai III.

Năm 2011 – 2012; 2013 – 2014; 2015 – 2016: Chăm sóc Ông Bà cố tại gia đình.
Năm 2016 – nay : Dưỡng bệnh tại nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA VŨ THỊ CHINH ANH, O.P.
về với Chúa vào lúc 19g00 ngày 20/3/2018
tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.