Tôi … đã đem anh em ra khỏi miền đất nô lệ (Xh 20,2) – Suy niệm CN III MC

0

Suy niệm: Xh 20,1-17
Chúa Nhật III Mùa Chay

Mặc dù tình trạng nô lệ vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng thật hiển nhiên là không ai có quyền sở hữu người khác. Đây là một lý do, trên hết, đối với cuộc xuất hành khỏi Ai Cập của dân Israel: Thiên Chúa đã cứu họ khỏi kiếp nô lệ. Tuy nhiên, điều không phải quá hiển nhiên, lại là con đường chúng ta có thể vấp ngã vào một loại nô lệ tội lỗi. Đó là một thứ nô lệ xảy ra bất cứ khi nào chúng ta bị rơi vào bẫy của những thói hư tội lỗi mà chúng ta không thể thoát ra khỏi đó được.

Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa đã cứu dân Israel khỏi cảnh nô lệ thể lý và Người muốn cứu chúng ta khỏi sự nô lệ về tinh thần.

Ý tưởng làm nô lệ cho ai đó thì tự nhiên đáng ghét đối với chúng ta. Không ai muốn mình bị người khác làm chủ. Đây cũng chính thái độ mà chúng ta nên có khi chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi. Không ai muốn mình ở dước sức mạnh của tội lỗi. Không ai muốn cảm thấy mình bất lực trong vùng lãnh thổ của người khác. Như Thánh Phaolo đã nói: chúng ta được tạo dựng để được tự do và Chúa Giêsu đã đến chỉ vì mục đích này: là để “làm cho chúng ta được tự do” (Gl 5,1).

Như thế bạn có muốn trải nghiệm sự tự do khỏi thói quen tội lỗi có sức kiểm soát cuộc sống của bạn không? Nếu có, đây là hai đề nghị.

Trước hết, hãy xưng thú tội lỗi của bạn mỗi ngày trong cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa Giêsu rằng thật khó để vượt qua tội lỗi này. Hãy tin vào lời hứa trong Thánh Kinh: “Nếu chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta”, Thiên Chúa sẽ “rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều sai trái” (1 Ga 1,9).

Tiếp theo, hãy cầu nguyện xin thêm sức mạnh để đứng vững. Hãy tin rằng Thiên Chúa nhìn thấy những cố gắng của bạn và chúc lành cho chúng bằng quyền năng của chính người để giúp chúng ta nói không khi cám dỗ nảy sinh trong bạn.

Chúng ta có thể không bao giờ ngừng phạm tội. Nhưng tiến trình thánh hóa, sẽ xảy đến khi chúng ta cầu nguyện, xưng thú tội lỗi chúng ta và tìm kiếm sức mạnh của Thiên Chúa, có thể giúp chúng ta giảm bớt tội lỗi của chúng ta. Điều đó cũng làm cho tội lỗi mất đi sức mạnh trên chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trong những nỗ lực của chúng ta để đứng vững.

“Lạy Chúa, con không muốn là một nô lệ. Xin hãy giúp con được tự do”

Theo the Word Among us
 Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.