Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse

0

I. CHUẨN BỊ:

1. Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

2. Lời nguyện Thánh Giuse:

Lạy Thánh Giuse là Cha nhân hiền của chúng con và là Đấng phù hộ mạnh thế trước tòa Thiên Chúa! Như lời thánh Tiến sĩ Têrêsa Avila quả quyết: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được”. Chúng con tin tưởng và hi vọng vào lời bầu cử của Cha. Trong tuần cửu nhật này, chúng con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa Giêsu là Đấng xưa Cha đã nuôi dưỡng, chở che, Đấng đã vâng lời Cha như con thảo.

Giờ đây, trước tòa Chúa, chắc chắn lời bầu cử của Cha rất có hiệu lực. Vì thế, chúng con tha thiết cầu xin Cha thương nhìn đến chúng con, đặc biệt khi chúng con gặp khó khăn, thử thách. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn và trung thành yêu mến Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen

II. PHẦN SUY NIỆM:

NGÀY THỨ NHẤT
Thánh Giuse, Cha nuôi Đấng Cứu Thế

Muốn hiểu biết về Thánh Cả Giuse, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Gia thất xưa tại Nazaret, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Giuse với vai trò Cha nuôi Đấng Cứu Thế, suốt cuộc đời Ngài tận tụy hi sinh. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, Ngài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chở che Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Cuộc đời trần thế của Thánh Cả Giuse hết sức âm thầm và khiêm tốn với công việc thợ mộc vất vả. Ngài đã cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình như bao người cha khác trên đời. Nhưng Thánh Cả Giuse đã trở thành vĩ đại, nên gương mẫu cho tất cả mọi người cha, bởi cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa không ngơi nghỉ.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, Cha hiền gương mẫu của chúng con, xin thương giúp những người làm cha trong các gia đình biết kiên nhẫn, hi sinh và làm gương sáng cho các con bằng đời sống đạo hạnh, để nhờ đó, những người con được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương yêu và giáo dục lành mạnh, hầu trở thành những kitô hữu tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ HAI
Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời

Có thể nói, nơi Thánh Giuse hội đủ mọi nhân đức. Phúc Âm đã khen Ngài là Đấng công bình, chính trực. Thiên Chúa trao phó cho Ngài làm chủ Thánh gia, làm bạn trăm năm Đức Maria. Chức vụ càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Hơn nữa, sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với Chúa Giêsu và Đức Mẹ là nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài, giúp Ngài trở thành người gia trưởng đạo hạnh. Trải qua bao sóng gió, gian nguy, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Ngài đã gìn giữ Thánh Gia Thất được bình an, hạnh phúc.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời! Xin cho các gia trưởng trong gia đình luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định và làm theo thánh ý Chúa, để đời sống của họ là gương sáng cho gia đình: yêu thương và trách nhiệm. Xin Cha thương nâng đỡ những gia đình nghèo khó, giải gỡ những khúc mắc cho các gia đình đang đau khổ vì mâu thuẫn, bất hòa và đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ BA
Thánh Giuse, mẫu gương vâng phục thánh ý Chúa

Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiếng “xin vâng”. Thánh Cả Giuse, với niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại vâng theo ý Chúa trong mọi việc. Ngài không nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhưng luôn đặt thánh ý Chúa lên trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, dù có những điều không thể hiểu nổi. Ngài luôn tận tâm, tận lực chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là gương mẫu cho chúng con về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa! Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn thánh ý Chúa và thi hành thánh ý Người. Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách và trong những đêm tối đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa và buông mình vào bàn tay quyền năng của Chúa, để Người dẫn dắt chúng con trong đường lối của Người.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ TƯ
Thánh Giuse, mẫu gương khiết tịnh và chung thủy

Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng trọn đời đồng trinh…, thì đồng thời chính Thánh nhân cũng phải là người trinh khiết vẹn tuyền. Để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Thánh Giuse đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời giữ mình trinh khiết. Sự hi sinh thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của Thánh nhân đã đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình thánh và làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được trọn hảo.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là bạn trinh khiết của Đức Maria, xin làm Đấng bảo trợ cho chúng con, đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến. Xin lòng nhân lành và trinh khiết của Ngài nên chốn an toàn cho chúng con trú ẩn trước mọi nguy nan cám dỗ, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người sống bậc hôn nhân biết tôn trọng, hi sinh cho nhau và chung thủy với nhau suốt cuộc đời.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ NĂM
Thánh Giuse, mẫu gương khiêm nhường

Nơi Thánh cả Giuse, chúng ta thấy nổi bật về nhân đức khiêm nhường. Thuộc dòng dõi Đavit trâm anh, thế phiệt, nhưng Ngài sống hết sức khiêm tốn, bình dị với nghề thợ mộc tại ngôi làng Nazaret. Dù là Cha nuôi Đấng cứu thế nhưng Ngài không vênh vang, hãnh diện về sứ mạng cao cả của mình. Trái lại, Ngài âm thầm phục vụ, không quản ngại vất vả gian truân để dưỡng nuôi và bảo bọc gia đình thánh. Đức khiêm nhường nơi Thánh Cả Giuse được thể hiện rõ nhất khi Ngài hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những điều Ngài không thể hiểu được.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng rất khiêm nhường, xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, sống khiêm tốn và hi sinh, để đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con dám loại trừ tính kiêu căng, ích kỉ, ghen tương, đố kị, để cuộc sống này bớt đi những khổ đau. Đặc biệt, xin giúp chúng con biết khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó không hợp với ý riêng của chúng con.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ SÁU
Thánh Giuse, mẫu gương khó nghèo

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ” ( Mt 5,3 ) Thánh Giuse đã sống nghèo thực sự, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dù xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng Thánh Giuse đã cùng Mẹ Maria và Chúa Giêsu sống trong ngôi làng Nazarét nhỏ bé với nghề thợ mộc, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, chính sự nghèo khó này đã có lúc trở thành rào cản, khiến người Do Thái không chấp nhận sứ mạng của Chúa Giêsu khi nhìn vào gốc gác, thân thế của Người: “Ở Nazaret thì có cái gì hay được…”, hoặc: “Ông ấy chẳng phải là con bác thợ mộc đó sao?…

Cái nghèo nơi gia đình thánh không phải là sự thiếu thốn cơm ăn, áo mặc. Một người chăm chỉ lao động như Thánh Giuse chắc chắn đủ nuôi sống gia đình. Nhưng thâm sâu hơn, tinh thần nghèo khó của Thánh nhân được thể hiện ở tấm lòng khiêm hạ và hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Thánh nhân coi sự nghèo hèn của mình như một phương thế sống kết hợp với Thiên Chúa. Ngài không dính bén đến của cải đời này, không màng danh lợi. Hơn ai hết, Thánh Cả Giuse đã cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc như một người nghèo của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, mẫu gương đức khó nghèo, xin giúp chúng con noi gương Ngài, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, để giữa một xã hội đầy dẫy những bon chen và hưởng thụ, chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa và chia sẻ với tha nhân. Xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, biết quý trọng bậc sống mình và trau dồi các nhân đức, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa bây giờ và mãi mãi.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ BẢY
Thánh Giuse, mẫu gương thinh lặng

Dựa vào Kinh Thánh, chúng ta có thể nói: Thánh Giuse là một người trầm tĩnh và thinh lặng, một sự thinh lặng khiêm tốn, thánh thiện của một tâm hồn luôn đắm chìm trong cầu nguyện để lắng nghe tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong thinh lặng sâu lắng, Thánh Giuse cảm nhận sâu xa thân phận hèn hạ , bất xứng của mình trước sứ vụ cao cả của Thiên Chúa trao cho Ngài. Điều này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ nhọc xảy đến trong đời với tất cả lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Thiên Chúa. Sống thinh lặng như thế, Thánh Giuse đã đạt được tự do đích thực, giải phóng Ngài khỏi những ràng buộc của ý riêng, để can đảm chọn ý Chúa là tất cả. Sự tự do đạt tới đỉnh cao khi thánh nhân sẵn sàng hi sinh trọn vẹn ý riêng, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, sự thinh lặng đã giúp Ngài có thể phân định ý Chúa và cho Ngài sức mạnh để thực hiện trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Xin giúp chúng con, giữa những bôn ba, xô bồ của cuộc sống hôm nay, biết lắng lòng, trầm lặng, để nhìn lại bản thân và lắng nghe tiếng Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng khoảnh khắc cuộc sống của chúng con.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ TÁM
Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện

Theo Thánh Kinh, người công chính được hiểu là người nỗ lực chu toàn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn lề luật và làm điều thiện. Tuy nhiên, sự công chính nơi thánh Giuse không chỉ hệ tại ở việc thực thi các mệnh lệnh của lề luật, nhưng hơn thế, đức chính trực, sự trung thành tuyệt đối của thánh nhân vượt xa những đòi hỏi của lề luật. Đức công chính nơi thánh Giuse thể hiện ở sự ngay thẳng nội tâm, tương ứng với đức ngay thẳng của cách sống bên ngoài. Thánh nhân như thế nào thì Ngài bộc lộ ra trước mặt Thiên Chúa như vậy. Thánh Giuse là con người đức hạnh và thánh thiện, nơi Ngài không có uẩn khúc, lệch lạc nào. Dưới mái nhà Nazaret không có những bóng mờ ẩn ý. Trái lại, sự ngay thẳng, chân thành và cởi mở của từng thành viên đã hiệp nhất thành gia đình thánh.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, Đấng công chính, thánh thiện, xin giúp chúng con giữa cuộc đời đầy giả dối và bon chen này, biết chọn cho mình một lối sống chân thành, ngay thẳng, dù có phải chịu thiệt thòi. Xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, luôn trung thành tuân giữ lề luật Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, để chúng con được Chúa xót thương.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

NGÀY THỨ CHÍN
Thánh Giuse, Đấng bầu cử mạnh thế trước tòa Thiên Chúa

Thánh Giuse, khi còn sống ở trần gian, đã cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng đời sống khó nghèo, khiêm hạ và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, ngày nay Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa trên trời. Hơn bao giờ hết, Thánh Giuse vẫn luôn cầu bầu cho chúng ta trước Toà Chúa. Nói về ơn ích vô vàn vô số, cả phần xác lẫn phần hồn, do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa tới nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các Thánh.

Thánh tiến sĩ Têrêsa Avila, được kể vào hàng đệ nhất môn đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động, lập được 17 Đan viện Cát-Minh, Bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong các tác phẩm của Bà, Bà đều nói nhiều đến những ơn lạ Thánh Cả xin cùng Chúa cho Bà và Tu hội. Bà viết “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các Thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kình Maria Agrela trong tác phẩm thời danh của Bà, nhan đề “Thành trì Thiên Chúa”, đã chép những dòng sau đây “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để giúp ta giữ đức trong sạch, gỡ mình khỏi lỗi phạm, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khỏe phần xác, cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được có con cái

Lời Cầu Nguyện: Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy: Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con.

Lạy Thánh Cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi chúng con, xin cầu bầu cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu Thánh Cả trong Tuần cửu nhật này. Xin cầu cùng Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con chu toàn bổn phận và đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Kinh khấn Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Hoặc Kinh khấn Thánh Giuse hằng cứu giúp (Trang cuối)

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

III. KINH KHẤN

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen

KINH KHẤN THÁNH GIUSE HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp, Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì từ nay về sau, xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng cứu thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin và tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Lạy Cha Giuse, con chạy đến kêu cầu Cha tha thiết, con yêu mến Cha hết lòng, con trông cậy Cha hết sức, xin đừng để con thất vọng bao giờ. Hôm nay, để đền đáp lòng Cha thương con, con nguyện sẽ tôn vinh Cha suốt đời con. Amen

Sưu tầm và soạn lại: Nữ tu Maria Lý Thị Vy, OP
Hiệu đính: Phó tế Anrê Phạm Văn Tuyền

Comments are closed.