Video: Di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Đức TGM từ Tòa TGM đến Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

0

Video: Di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Đức TGM
từ Tòa TGM đến Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

Nguồn: http://tgpsaigon.net

Comments are closed.

phone-icon