Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Regina Coeli, trưa CN IV PS, 22.04.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc Kinh Regina Coeli, trưa CN IV PS, 22.04.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Phụng Vụ của Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh hôm nay cũng muốn giúp chúng ta tái khám phá ra căn tính của mình với tư cách là những người môn đệ của Đấng Phục Sinh. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, Thánh Phê-rô đã giải thích với tất cả sự rõ ràng rằng, việc Ngài chữa lành cho một người bị bệnh bại liệt mà toàn thể Giê-ru-sa-lem đang đồn thổi, đã diễn ra nhân danh Chúa Giê-su, vì “ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12). Con người được chữa lành đó chính là đại diện của từng người một trong chúng ta – anh thay mặt cho chúng ta: tất cả chúng ta đều hiện diện ở đó, các cộng đoàn của chúng ta đều ở đó: bất cứ người nào cũng đều có thể được chữa khỏi những hình thức bệnh tật khác nhau, cả về tinh thần lẫn thể xác, khỏi lòng tham lam, lười biếng và cao ngạo, khi người ấy sẵn sàng đặt cuộc sống mình vào đôi tay của Đấng Phục Sinh với tất cả niềm tín thác. “Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô người Nazareth” – Thánh Phê-rô tuyên bố – “mà người này được lành mạnh để ra đứng trước mặt quý vị” (Cv 4,10). Nhưng ai là Đấng Messia, Đấng chữa lành? Được Ngài chữa lành cho có nghĩa là gì? Ngài chữa chúng ta khỏi cái gì? Và bằng những thái độ nào?

Chúng ta sẽ thấy được câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trên trong bài Tin Mừng hôm nay, ở đó Chúa Giê-su nói rằng: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Việc tự mô tả về mình như thế của Chúa Giê-su không cho phép bị giản lược hóa vào một sự tự kỷ ám thị đầy xúc cảm – mà không có bất cứ một hoạt động cụ thể nào! Chúa Giê-su chữa lành thông qua việc Ngài là mục tử, Đấng trao hiến mạng sống của mình. Trong lúc Chúa Giê-su trao hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, Ngài nói với mỗi người trong chúng ta rằng: “Sự sống của con vô cùng giá trị đối với Ta, đến độ Ta sẽ trao hiến hoàn toàn bản thân Ta để cứu cho được sự sống của con!” Và chính sự trao hiến mạng sống của Ngài  đã làm cho Ngài trở thành một mục tử tốt lành trong sự thành toàn cao nhất, vị mục tử đó sẽ chữa lành chúng ta và cho phép chúng ta được sống một cuộc sống tuyệt đẹp và phong nhiêu.

Phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta biết, với những điều kiện nào thì Chúa Giê-su sẽ có thể chữa lành chúng ta và làm cho cuộc sống chúng ta được an vui và đơm bông kết trái: “Ta là mục tử tốt lành” – Chúa Giê-su nói. “Ta biết chiên của Ta và chiên của Ta biết Ta, như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha; và Ta hy sinh mạng sống của Ta cho đoàn chiên” (Ga 10,14-15). Chúa Giê-su không nói về cái biết xét về khía cạnh trí tuệ, không, nhưng Ngài nói về một mối tương quan cá nhân của Tình Yêu, của sự trìu mến đối với nhau, phản ánh chính mối tương quan nội tại của Tình Yêu giữa Ngài với Thiên Chúa Cha.

Đó là thái độ mà qua đó, một mối tương quan sống động với Chúa Giê-su được hiện thực hóa: để cho mình được Ngài biết tới. Không tự nhốt mình lại trong chính mình, nhưng mở ra cho Thiên Chúa để Ngài biết tôi. Ngài luôn lưu tâm tới từng người một trong chúng ta, Ngài biết rõ con tim chúng ta nơi chiều sâu: Ngài biết rõ những điều mạnh và những điều yếu đuối của chúng ta, Ngài biết rõ những kế hoạch mà chúng ta đã thực hiện, và những hy vọng mà chúng đã bị biến thành thất vọng. Nhưng Ngài đón nhận chúng ta như chúng ta đang là, ngay cả với những tội lỗi của chúng ta, để chữa lành chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài dẫn đưa chúng ta với Tình Yêu để chúng ta có thể tự mình bước đi trên những con đường khó khăn, mà không hề đánh mất hướng đi. Ngài đồng hành với chúng ta. Còn về phía mình, chúng ta được kêu gọi hãy nhận biết Chúa Giê-su.

Điều đó bao hàm một cuộc gặp gỡ với Ngài, một cuộc gặp gỡ khơi lên niềm khao khát muốn bước đi theo Ngài, bằng cách là chúng ta từ bỏ những thái độ quy ngã để bước đi trên những con đường mới mà chính Chúa Ki-tô đang chỉ cho chúng ta, và mở ra những đường chân trời rộng lớn. Nếu niềm khao khát muốn được sống mối tương quan với Chúa Giê-su, muốn được lắng nghe giọng nói của Ngài và muốn trung tín bước đi theo Ngài bị hóa lạnh trong các cộng đoàn chúng ta, thì chắc chắn sẽ có chuyện những cộng đoàn đó đang bị ngự trị bởi những cách nghĩ và những cách sống khác mà chúng không tương hợp với Tin Mừng.

Cầu xin Đức Maria, Thân Mẫu của chúng ta, giúp chúng ta càng ngày càng để cho một mối tương quan mạnh mẽ hơn với Chúa Giê-su được thêm phát triển. Mở bản thân mình ra cho Chúa Giê-su để Ngài bước vào bên trong chúng ta. Một mối tương quan mạnh mẽ hơn: Ngài đã phục sinh. Và như thế chúng ta sẽ có thể bước đi theo Ngài với trọn cuộc đời chúng ta. Nhân ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu hôm nay, ước gì Đức Maria sẽ cầu bầu để nhiều bạn trẻ biết đáp lại cách quảng đại và cương quyết trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng đang kêu gọi chúng ta dấn thân cho Triều Đại của Ngài.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ngày 22 tháng 04 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.