Video ý cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha

0

Video: ý cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha

‘Sứ mạng của giáo dân’

Ý cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha là “Cầu cho các tín hữu có thể hoàn thành được sứ mạng đặc biệt của họ, qua cách trả lời cho những thách đố mà thế giới đang đối mặt hôm nay với tính sáng tạo.”

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng (Hội Tông đồ Cầu nguyện) phát hành hàng tháng, trong đó nêu lên những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt và hỗ trợ cho sứ mạng của Giáo hội.

Trong video trình bày ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói:

Giáo dân đứng ở hàng tiền tuyến của đời sống Giáo hội.

Chúng ta cần họ làm chứng nhân cho sự thật của Tin mừng và tấm gương của họ thể hiện đức tin qua cách thể hiện tình liên đới.

Chúng ta hãy cảm ơn những giáo dân dấn thân vào nguy hiểm, những người không e sợ và những người trao tặng các lý do để hy vọng cho người nghèo nhất, cho người bị loại trừ, cho người bị gạt ra bên lề.

Trong tháng này chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các tín hữu có thể hoàn thành được sứ mạng đặc biệt của họ, sứ mạng họ đã đón nhận trong Bí tích Rửa tội, đem tính sáng tạo vào trong công cuộc phục vụ cho những thách đố của thế giới ngày nay.

https://www.youtube.com/watch?v=iJauCn4Tu3c

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/5/2018]

Comments are closed.

phone-icon