File Power Point: “Giáo lý Đến Bàn Tiệc Thánh” – Năm 2018 ( trang 2)

0

LỊCH BÁO GIẢNG NIÊN HỌC GIÁO LÝ
NĂM 2018 – 2019

Để dễ dàng cho việc phân chia tiết học Giáo Lý trong năm 2018 – 2019. Ban Huấn Giáo, Giáo Phận Xuân Lộc đã giúp Giáo Lý Viên một lịch báo giảng mẫu. Ban Truyền Thông xin gởi đến các chị em trong công tác giúp xứ và các bạn Giáo lý viên tài liệu do Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai cung cấp, để giúp các chị em và các Giáo Lý Viên làm việc khớp với Giáo phận. Vì Giáo Phận Xuân Lộc đã có quyết định của Đức Cha đi theo một tiến trình thống nhất.
LỊCH BÁO GIẢNG:
Xin nhấn vào đây để tải file Lịch báo giảng

1 2

Comments are closed.