Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ Đức Mẹ Lên trời

0

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ Đức Mẹ Lên trời


“Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria xin Mẹ giúp chúng ta sống hành trình mỗi ngày trong niềm cậy trông vững vàng rằng một ngày nào đó sẽ được đến với Mẹ, cùng với tất cả các thánh và những người thân yêu của chúng ta — tất cả cùng ở trên Thiên đàng’’

Dưới đây là bản dịch huấn từ của Đức Thánh Cha trước và sau khi đọc Kinh Tryền Tin giữa trưa hôm nay với các tín hữu tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô nhân ngày Đại lễ của Mẹ Maria Đồng Trinh:

Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Ngày Đại lễ Mẹ Đồng trinh Maria Hồn Xác Lên Trời hôm nay, toàn thể dân thánh Chúa bày tỏ sự tôn vinh Mẹ trong niềm vui mừng. Dân Chúa thể hiện điều này trong nghi thức phụng vụ chung và bằng hàng ngàn cách sùng kính khác nhau; và như vậy lời sấm ngôn của Mẹ Maria trở thành sự thật: “Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa đã đoái thương đến người nữ tỳ hèn mọn của Ngài.

Sự lên trời cả hồn và xác là một ân ban của Thiên Chúa dành cho Mẹ Rất Thánh của Chúa vì sự hiệp nhất đặc biệt của Mẹ với Chúa Giê-su. Đó là một sự hiệp nhất cả về thân xác và tinh thần, bắt đầu từ khi Thiên sứ Truyền tin và lớn lên trong suốt cuộc đời của Mẹ Maria, qua sự thông phần của Mẹ trong mầu nhiệm Con của Mẹ. Mẹ Maria luôn luôn đồng hành với Con của Mẹ: Mẹ dõi theo bước chân Chúa Giê-su, và vì thế chúng ta nói rằng Mẹ là người môn đệ đầu tiên của Ngài.

Cuộc sống của Mẹ cho thấy cũng như của bất kỳ người phụ nữ nào trong thời đại đó: Mẹ cầu nguyện, sắp xếp mọi việc trong gia đình và nhà cửa, đi đến Hội đường … Nhưng Mẹ làm các hoạt động mỗi ngày trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giê-su. Và sự hiệp nhất này lên đến đỉnh điểm là tình yêu trên đồi Can-vê, trong lòng thương xót và sự đau đớn của tâm hồn. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho Mẹ sự thông phần trọn vẹn trong sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Thân xác của Mẹ Rất Thánh, cũng như thân xác Chúa Giê-su, không bị hư mất.

Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này: nó cho chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa là cứu độ toàn thể nhân loại, cụ thể đó là cứu linh hồn và thân xác của con người. Chúa Giê-su sống lại với thân xác mà Người đã đón lấy từ Mẹ Maria, và Người về trời với Chúa Cha với thân xác đã được biến đổi, với thân xác, như thân xác của chúng ta, nhưng đã biến đổi. Sự lên trời của Mẹ Maria, một thụ tạo, khẳng định cho chúng ta vận mệnh vinh quang của chúng ta. Những triết gia Hy lạp đã hiểu được rằng cuối cùng linh hồn của con người sẽ đạt đến sự hạnh phúc sau cái chết. Tuy nhiên, họ lại khinh chê thân xác — xem như đó là nhà tù của linh hồn — và họ không nhận thức được rằng Thiên Chúa đã sắp đặt để thân xác của con người được kết hiệp với linh hồn trong niềm hạnh phúc của thiên đàng. Thân xác chúng ta được biến đổi, sẽ ở đó. Điều này — “sự phục sinh của thân xác” — là một mặc khải của Ki-tô giáo, một trụ cột cho đức tin của chúng ta.

Thực tại lạ lùng về sự Lên trời của Mẹ Maria tỏ lộ và khẳng định sự nên một của nhân vị, và nó nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta được kêu gọi để phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa bằng con người của chúng ta, linh hồn và thể xác. Nếu chỉ Phục vụ Thiên Chúa bằng thân xác sẽ trở thành công việc của những nô lệ; chỉ phục vụ Thiên Chúa bằng linh hồn sẽ nghịch lại với bản chất con người của chúng ta. Khoảng năm 220, Thánh Irenaeus, một đại Giáo phụ, khẳng định rằng “vinh quang của Thiên Chúa là sự sống trọn vẹn của con người, và sự sống con người trong linh thị của Thiên Chúa” (Chống lại bè rối Heresies, IV, 20, 7). Nếu chúng ta sống như vậy, trong sự phục vụ hân hoan cho Thiên Chúa, và cũng được thể hiện qua cách phục vụ quảng đại cho tha nhân, vào ngày sống lại vận mệnh chúng ta cũng sẽ giống như của Mẹ trên Thiên quốc. Khi đó lời của Thánh Tông đồ Phaolo sẽ trở thành hiện thực trọn vẹn: “Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em!” (1 Cr 6:20), và chúng ta sẽ tôn vinh Người muôn đời trên Thiên Đàng.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria xin Mẹ giúp chúng ta sống hành trình mỗi ngày trong niềm cậy trông vững vàng rằng một ngày nào đó sẽ được đến với Mẹ, cùng với tất cả các thánh và những người thân yêu của chúng ta — tất cả cùng ở trên Thiên đàng.

Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến,

Cha xin dâng lên Mẹ Maria, Đấng Ủi An những người ưu phiền, Đấng chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay trong vinh quang Thiên Đàng, những lo toan phiền muộn và những đau khổ của rất nhiều người trong nhiều khu vực trên thế giới, đang chịu đựng trên thân xác và tinh thần. Xin Mẹ trên trời ban cho chúng ta những ủi an, can đảm và sự bình an.

Cha đặc biệt tưởng nhớ đến tất cả những người đã trải qua cơn thử thách của thảm kịch xảy ra hôm qua ở Genoa, để lại nhiều nạn nhân và lấy đi nhiều mạng sống. Cha phó dâng những người đã mất cho lòng thương xót của Chúa, đồng thời cha bày tỏ tình hiệp thông với những gia đình, với những người bị thương, với những người phải di dời nhà cửa và tất cả những người gánh chịu hậu quả của thảm kịch này. Cha mời gọi anh chị em cùng chung lời cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ. Chúng ta cùng đọc kinh Kính Mừng.

Cha gửi lời chào tất cả anh chị em, người Roma và khách hành hương từ nhiều quốc gia! Cha cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cha chúc anh chị em ngày Lễ Mẹ Lên Trời hạnh phúc. Và, xin đừng quên cầu nguyện cho em. Chú anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/8/2018]

Comments are closed.