Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gởi cho ngày thế giới truyền giáo, 1963 (trang 2)

0

SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO

Kính thưa quí đọc giả,

Vào tháng 10 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công bố tháng 10 năm 2019 sẽ là Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông huấn Maximum Illud (“Sứ vụ cao cả”) của Đức Giáo Hoàng Benêđíctô XV ra đời năm 1919. Mục đích nhằm giúp các tín hữu canh tân đời sống đức tin và làm mới lại cách loan báo Tin Mừng.

Để chuẩn bị thời điểm mang tính lịch sử này, Ban Biên Tập chúng tôi sẽ đăng tải dần dần các tài liệu về Truyền giáo của Giáo Hội để đọc giả có thể tham khảo, nghiên cứu những giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt là “Sứ Điệp Truyền Giáo” của các Giáo Hoàng từ Công Đồng Vaticanô II cho đến nay, gửi toàn thể dân Chúa vào tháng Mười hàng năm nhân ngày “Thế Giới Truyền giáo”.

Ước mong tài liệu này hữu ích cho các đọc giả, củng cố niềm vui và lòng hăng say loan báo Tin Mừng.

BBT

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN XXIII CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 1960

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXIII

PER LA GIORNATA MISSIONARIA 1960

 

Diletti Figli!

Nella imminenza della « Giornata Missionaria » amiamo esortarvi ad una più viva cooperazione affinché si adempia il precetto del Signore, che urge sempre nella Nostra anima, della evangelizzazione di tutte le genti.

Voi potete aiutare con la preghiera, chiedendo a Dio di suscitare molte vocazioni maschili e femminili, e supplicandolo di rendere fecondo con la sua grazia il lavoro dei missionari e del clero nativo, che si viene dovunque moltiplicando a letizia della santa Chiesa. Potete aiutare con personali contribuzioni anche minime, che appariranno più generose, se offerte con spirito di sacrificio.

Diletti figli!

La Provvidenza non verrà meno alle vostre necessità familiari, siatene sicuri. Con gli occhi aperti sui vasti e promettenti orizzonti delle missioni cattoliche, in pegno ed auspicio di celeste ricompensa, effondiamo su di voi e su tutti quelli che sono vicini e cari al cuor vostro la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

 

Dal Vaticano, Sabato 22 ottobre 1960

 

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN XXIII

CHO NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN GIÁO 1960

Các con yêu dấu!

Trong ngày « Thế giới Truyền giáo » sắp tới, chúng tôi mong mỏi khích lệ các con một sự cộng tác năng động hơn nữa để thực hiện lệnh truyền của Chúa, Đấng luôn thôi thúc tâm hồn chúng ta về việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Các con có thể hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa khơi lên nhiều ơn gọi nơi các thanh niên thiếu nữ và khẩn cầu nhờ ân sủng của Người ban cho công việc của các nhà truyền giáo và của các giáo sĩ địa phương hiện diện khắp nơi sinh nhiều hoa trái làm phong phú niềm vui của Giáo Hội thánh thiện. Các con cũng có thể gíup đỡ bằng những đóng góp cá nhân tối thiểu thậm chí quảng đại hơn, nếu được dâng hiến với một tinh thần hy sinh.

Các con yêu dấu !

Đấng quan phòng sẽ không từ bỏ những nhu cầu gia đình của các con, các con hãy chắc chắn về điều đó. Với đôi mắt mở ra hướng tới những chân trời rộng lớn đầy hứa hẹn của sứ vụ công giáo, bằng chứng cho sự bảo trợ và phần thưởng trên trời, chúng tôi ban cho các con, cho tất cả những người thân và những người chúng con thương mến phép lành toà thánh.

Từ thành Vatican, thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 1960.

Dịch sang Tiếng Việt : Sr. Maria Phạm Thị Hoa, O.P 

1 2

Comments are closed.