Bài học hoa

0

Hoa lặng lẽ, chẳng nói gì
Mà bài học vẫn diệu kỳ biết bao
Giữa vùng sỏi đá hanh hao
Đóa hoa vẫn nở sắc màu đẹp tươi
Không cần nói vẫn nhiều lời
Hoa dạy con người phải cố vươn lên
Cuộc đời nếu chẳng gian nan
Làm sao biết được nỗi niềm khổ đau?
Để rồi cố gắng sớm chiều
Mới biết thế nào là sống yêu thương
Chúa Giêsu chết thảm thương
Mở con đường sống tươi hồng phục sinh
Trái Tim Mẹ chẳng còn lành
Lòng Mẹ cũng đành tan nát như Con

TRẦM THIÊN THU
Sáng 16-5-2019

Comments are closed.

phone-icon