Đức Thánh Cha nói với các Đại sứ ‘Trách nhiệm trọng đại’ của họ giữa những nhu cầu cấp bách

0

Đức Thánh Cha nói với các Đại sứ ‘Trách nhiệm trọng đại’ của họ giữa những nhu cầu cấp bách

Giữa những thách thức toàn cầu ngày càng nhiều, tình huynh đệ là vô cùng cần thiết

MAY 23, 2019 14:23

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Tình huynh đệ là điều cần thiết để đối mặt với những thách thức toàn cầu phức tạp ngày càng lớn …

Đức Thánh Cha đưa ra sự cổ vũ này khi tiếp các Tân Đại sứ của Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia, nhân buổi trình Ủy nhiệm thư hôm nay ngày 23 tháng Năm, trong Khán phòng Sala Clementina của Điện Tông tòa Vatican.

Đức Thánh Cha bắt đầu bằng lời nhờ các đại sứ chuyển đến các nguyên thủ quốc gia của họ những tình cảm thể hiện lòng kính trọng, và bảo đảm rằng ngài cầu nguyện cho họ và cho dân tộc mà họ phục vụ.

Đức Thánh Cha bắt đầu, “Nhân cơ hội này, ngay lúc khởi đầu của nhiệm vụ mới của quý vị, để trân quý những đóng góp tích cực của các quốc gia của quý vị cho ích chung của thế giới, cho phép tôi đề cập đến trách nhiệm cao cả mà chúng ta cùng nhau gánh vác để bảo vệ những người dễ bị xúc phạm nhất trong anh chị em của chúng ta.”

“Nhu cầu cấp bách chú ý đến những người nghèo nhất trong số các công dân của chúng ta là một trách nhiệm trọng đại, nó được thể hiện một cách thuyết phục nhất khi chúng ta hiệp nhất trong việc thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của họ, tôn trọng sự đa dạng chính đáng. Hơn nữa, sự hiệp nhất này có một cái tên cụ thể: đó là tình huynh đệ!”

Thừa nhận rằng chúng ta đang phải đối mặt với những thách đố toàn cầu phức tạp ngày càng nhiều hơn, Đức Phanxico nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của tình huynh đệ phải được đề cao, “để cùng nhau phấn đấu bảo đảm cho sự chung sống hòa bình và công bằng không đơn thuần là một chiến lược của chính trị xã hội nhưng là một mẫu gương của sự đoàn kết đi sâu hơn mong muốn đạt được một mục tiêu chung.”

Hòa bình luôn là điều có thể

Đức Phanxico nói thêm, “Vả lại, tình huynh đệ như vậy có thể được nhìn thấy trong khao khát tình bạn chung giữa các cá nhân, các cộng đồng và dân tộc, cho rằng nó không bao giờ là một điều ngẫu nhiên.” Ngài lưu ý rằng trong số những mối đe dọa lớn nhất cho sự chung sống hòa hợp là bạo lực và xung đột vũ trang.

“Tuy nhiên bài học đau đớn của sự chia rẽ và thù hận cũng dạy cho chúng ta biết rằng hòa bình luôn là điều có thể,” ngài nhấn mạnh rằng sự quyết tâm và hòa giải xung khắc là “những dấu chỉ tích cực cho thấy sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn chia rẽ và tình huynh đệ có uy lực hơn lòng hận thù.”

Đức Thánh Cha Phanxico kết luận và nói với các vị đại sứ rằng khi họ bắt đầu những trách nhiệm mới phục vụ dân tộc của họ, ngài bảo đảm về sự hợp tác và hỗ trợ của các văn phòng của Tòa Thánh, gửi đến những lời cầu chúc cho họ và cho công việc quan trọng của họ, và ngài khẩn cầu ơn trên đổ xuống trên họ.

Dưới đây là văn bản diễn từ của Đức Thánh Cha do Vatican cung cấp (bản tiếng Anh):

***

Kính thưa quý vị,

Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị nhân dịp trình Ủy nhiệm thư với cương vị là những Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền cho đất nước của quý vị tại Tòa Thánh: Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia. Tôi xin quý vị chuyển đến các vị Nguyên thủ Quốc gia của quý vị những tình cảm của lòng quý trọng, và tôi dâng lời cầu nguyện cho họ và cho dân tộc mà các quý ngài phục vụ.

Nhân cơ hội này, ngay lúc khởi đầu của nhiệm vụ mới của quý vị, để trân quý những đóng góp tích cực của các quốc gia cho ích chung của thế giới, cho phép tôi nói đến trách nhiệm cao cả mà chúng ta cùng nhau gánh vác để bảo vệ những người dễ bị xúc phạm nhất trong anh chị em của chúng ta. Nhu cầu cấp bách phải chú ý đến những người nghèo nhất trong số các công dân của chúng ta là một trách nhiệm trọng đại, nó được thể hiện một cách thuyết phục nhất khi chúng ta hiệp nhất trong việc thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của họ, tôn trọng sự đa dạng chính đáng. Hơn nữa, sự hiệp nhất này có một cái tên cụ thể: đó là tình huynh đệ!

Khi chúng ta đang phải đối mặt với những thách đố toàn cầu phức tạp ngày càng nhiều hơn, tầm quan trọng của tình huynh đệ phải được đề cao, để cùng nhau phấn đấu bảo đảm sự chung sống hòa bình và công bằng không đơn thuần là một chiến lược của chính trị xã hội nhưng là một mẫu gương của sự đoàn kết đi sâu hơn mong muốn đạt được một mục tiêu chung. Vả lại, tình huynh đệ như vậy có thể được nhìn thấy trong sự khao khát tình bạn chung giữa các cá nhân, các cộng đồng và dân tộc, dù rằng nó không bao giờ là một điều đương nhiên. Trong số những mối đe dọa lớn nhất cho sự chung sống hòa hợp là bạo lực và xung đột vũ trang. Tuy nhiên bài học đau đớn của sự chia rẽ và thù hận cũng dạy cho chúng ta biết rằng hòa bình luôn là điều có thể. Sự quyết tâm và hòa giải xung khắc là những dấu chỉ tích cực cho thấy sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn chia rẽ và tình huynh đệ có uy lực hơn lòng hận thù.

Thật vô cùng khích lệ khi nhìn thấy những nỗ lực đang được thể hiện trong cộng đồng quốc tế để vượt qua những tình hình xung đột vũ trang và tiến đến con đường hòa bình, và nhìn thấy con đường của sự đối thoại huynh đệ này là không thể thiếu được trong việc đạt được những mục tiêu quý giá nhất. Quả thật “đối thoại, thấu hiểu và thúc đẩy một văn hóa khoan dung, chấp nhận người khác và cùng chung sống hòa bình sẽ góp phần đáng kể để giảm bớt nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường đang đè một gánh quá nặng trên phần lớn nhân loại” (x. Văn kiện về Tình Huynh đệ Nhân loại cho nền Hòa bình Thế giới và sự Chung sống, 4 tháng Hai 2019).

Thưa quý Tân Đại sứ, khi quý vị bắt đầu những trách nhiệm mới phục vụ dân tộc của mình, tôi xin bảo đảm về sự hợp tác và hỗ trợ của các văn phòng của Tòa Thánh. Xin nhận nơi tôi những lời cầu chúc cho cho công việc quan trọng của quý vị, và tôi khẩn cầu những ơn trên đổ xuống trên quý vị.

[Văn bản chính: tiếng Ý]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/5/2019]

Comments are closed.

phone-icon