Hãy ở lại trong Thầy  – Suy niệm ngày 22.05.2019

0

Hãy ở lại trong Thầy 

Suy niệm: Ga 15,1-8

Xuyên suốt Cựu Ước, chúng ta thấy nhiều lần Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân của Người một cách kịch tính. Thiên Chúa khi thì ở trong một cái lều (x. Xh 27), lúc thì hiện diện nơi cột lửa và đám mây (x. Xh 13,21) và có khi Chúa ngự nơi Đền thờ (x. 1 V 6). Không có vấn đề gì về việc Thiên Chúa gần gũi với dân của Người.

Cũng tuyệt vời như những sự biểu lộ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu mạc khải trong bài Tin mừng ngày hôm nay rằng không đủ để Thiên Chúa chỉ đơn giản ở gần chúng ta. Thiên Chúa muốn ngự trong chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4, nhấn mạnh thêm).

Đây là một trong những sự thật an ủi nhất cho niềm tin của chúng ta. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta và gọi mỗi chúng ta bằng chính tên của chúng ta để Người có thể ở trong chúng ta. Thiên Chúa đã sai Con của Người, Chúa Giêsu, đến trần gian để loan báo Tin Mừng về lòng thương xót của Người. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao ban tất cả sự sống của Người cho chúng ta và sau đó Người đã sống lại từ cõi chết để Người có thể ở trong chúng ta.

Từ tiếng Hípri (Do Thái) cho từ “remain” là yashab, nghĩa là “ở, ngụ tại, vẫn còn (abide)”, “định cư (settle), “lưu lại, ở lại (stay) hoặc “ở, cư ngụ (dwell). Nói cách khác, Chúa Giêsu ở lại đây. Chúa không di chuyển ra ngoài. Người muốn ở bên bạn mãi mãi.

Khi bạn suy gẫm về sự thật tuyệt vời này, bạn có thể bị cám dỗ nghĩ rằng: “Nhưng tôi là một kẻ tội lỗi. Tôi không xứng đáng để Con Thiên Chúa ngự trong tôi”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đến để ở trong bạn không phải dựa trên sự xứng đáng của bạn. Chúa đến để ở bên bạn vì Người yêu bạn. Do đó, ngay cả nếu bạn cứ phải chiến đấu đến cuối đời với cùng một tội lỗi, Chúa Giêsu sẽ bỏ rơi bạn. Người vô cùng kiên nhẫn, luôn sẵn sàng và chờ đợi bạn đến với Người để bạn được hưởng lòng thương xót và ân sủng của Người.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu tiếp tục nói với các môn đệ hãy ở lại trong Người (x. Ga 15,4.6.7). Chúa Giêsu đang hiện diện khắp nơi xung quanh bạn và Người cũng không muốn bạn đi đâu cả! Bạn càng ở trong Chúa, Chúa càng có thể tuôn đổ ân sủng của Người vào trái tim bạn. Rồi sự sống của Chúa nơi bạn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bạn sẽ làm mềm những tâm hồn chưa biết Người.

Vì thế, hãy vui mừng với Chúa Giêsu. Chúa ở đúng nơi Chúa muốn!

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì Chúa yêu con đủ để sống trong con mãi mãi”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon