Maria thăm viếng Êlisabét

0

Maria Thăm Viếng Êlisabét

Sự Huyền Nhiệm của Cuộc Gặp Gỡ

BỞI: CARDINAL CARLO MARIA MARTINI, SJ

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy và vội vã lên đường, đến miền đồi núi, đến một thành của chi tộc Giuđa: Maria vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Và khi bà Êlisabét vừa nghe tiếng Maria chào, thì hài nhi trong bụng nhảy lên; và bà Êlisabét được đầy tràn Thánh thần,bà liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc!…” Và khi ấy Maria liền nói:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ đây muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc,
Vì Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.
Danh người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ đến đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời”.
Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
(Lc 1,39-42. 46-56)

Phần hay nhất của câu chuyện này, mà chúng ta có thể đánh giá cao ngay khi chúng ta suy gẫm về nó, là biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra nơi Đức Maria nhưng đã được giữ kín trong lòng Mẹ cho đến khi Mẹ đến thăm người chị họ của mình – một bí mật tưởng không thể nói lên được, nhưng điều đó lại hết sức quan trọng và quá mạnh mẽ theo quan điểm của con người.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã mang những gánh nặng lớn mà chúng ta không thể nói lên: những vấn đề của chúng ta cũng như những đau khổ vô tận mà những người khác đã tâm sự với chúng ta hoặc họ đã cho chúng ta biết sơ qua. Thế thì, không khó để hiểu điều gì đó về Mẹ Maria, Mẹ có một bí mật rất tuyệt vời, nhưng dù sao cũng là gánh nặng: sự trinh trắng của Mẹ, mối tương quan của Mẹ với Giuse, hướng đi mới của cuộc đời Mẹ, sự huyền nhiệm mà Mẹ đang bắt đầu bước vào và điều đó là sẽ được tiết lộ đầy đủ sau đó qua thập giá và sự phục sinh của Con Mẹ.

Về phần Êlisabét, thật bất ngờ, bà cảm thấy bà hiểu được. Bà ý thức được rằng có một người khác, không cần người ấy tự giải thích, bà biết bí mật của người ấy, bà xác nhận điều đó với người ấy và đảm bảo với người ấy rằng người ấy có quyền tin tưởng. Cứ như là Êlisabét đang nói: “Can đảm lên em. Chị đã hiểu em. Đừng sợ; em đang đi đúng hướng. Chị cũng sắp sanh một con trai”.

Đến lượt mình, Maria, bỗng vỡ òa ra và bày tỏ tất cả những gì Mẹ đã giữ kín bên trong bởi vì không ai có thể hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó: “Và khi ấy Maria liền nói: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa …’” (Lc 1,46-55). Lời Kinh ngợi khen Magnificat là cao điểm của một mối tương quan tốt đẹp cho phép những gì Mẹ Maria đang cất giữ trong lòng được bày tỏ ra.
Chúng ta hãy suy gẫm về nhiều điều chúng ta đã trải nghiệm dường như lấn át chúng ta lúc đầu, nhưng sau đó, khi chúng tìm thấy một lối thoát thật sự, chính chúng lại tiết lộ chúng là những nguồn suối sự thật.

Đây là một tuyển lọc từ Con đường Phúc Âm của Đức Maria, của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini (The Word Among Us Press, 2011).

Theo The Word Among Us [wau.org]
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon