Người sẽ … làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em – Suy niệm ngày 20.05.2019

0

Người sẽ … làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em 

Suy niệm: Ga 14,21-26

Bạn đã bao giờ thăm quan một di tích hoặc bảo tàng quốc gia chưa? Những cấu trúc và triển lãm này có một lý do: để nhắc nhở chúng ta. Chúng có thể kỷ niệm công việc của các nhà phát minh vĩ đại hoặc các nhà lãnh đạo anh hùng, sự phục vụ của các cựu chiến binh hoặc các phong trào lịch sử. Nhưng hơn thế nữa, chúng là hiện thân của một tính cách, của những ước mơ và những khát vọng của một đất nước.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người Ítraen cũng đã xây dựng các tượng đài. Khi dân đi qua sông Giođan và vào Đất Hứa, Thiên Chúa bảo họ lập mười hai viên đá để tưởng niệm (x. Gs 4). Chúa biết rằng họ sẽ cần một lời nhắc nhở về những phép lạ đã đưa họ ra khỏi Ai Cập và qua vùng sa mạc vào nơi an toàn.

Chúng ta cũng làm một điều gì đó tương tự. Các bức tượng, tràng hạt, tranh khảm và cửa sổ kính màu trong các nhà thờ và các nhà thờ chánh tòa của chúng ta là những lời nhắc nhở thể lý về công việc của Thiên Chúa trong lịch sử tâm linh của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta về lòng trung thành của Chúa và chúng giúp chúng ta sống trung thành với Chúa. Tuy nhiên, là những Kitô hữu được rửa tội, chúng ta có một điều gì đó còn mạnh hơn cả những tượng đài vật lý. Chúng ta có Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa sẽ là lời nhắc nhở cá nhân của chúng ta về tất cả những gì Người đã nói và làm.

Thiên Chúa biết rằng khi cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta có thể cần một lời nhắc nhở về tình yêu vĩ đại của Chúa. Hoặc chúng ta có thể phạm một sai lầm lớn và khi đó chúng ta cần sự trấn an về sự tha thứ của Chúa, không chỉ một lần, mà nhiều lần. Trong những lúc như thế này, Chúa Thánh Thần hiện diện ở đó để an ủi chúng ta và giúp chúng ta chuyển hướng.

Chúa Thánh Thần làm điều này như thế nào? Những lời nhắc nhở của Chúa Thánh Thần thường không đến như một giọng nói sấm sét trên thiên đàng. Rất thường, những lời nhắc nhở ấy đến trong sự yên tĩnh và đơn giản – qua một đoạn Kinh Thánh an ủi mà bạn nghe trong Thánh Lễ, qua một bài thánh ca yêu thích, hoặc qua một cái ôm từ một người bạn đảm bảo cho bạn biết Chúa Giêsu chăm sóc bạn nhiều biết chừng nào. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy một chút cảm xúc để nhớ những gì Thiên Chúa đã làm trong cuộc sống của bạn, đó có lẽ là Thánh Thần ban cho bạn ân sủng, sức mạnh và sự an ủi của Người.

Hôm nay chúng ta hãy cám ơn Chúa Thánh Thần vì đã là lời nhắc nhở trung thành của chúng ta. Chúng ta hãy cám ơn Chúa Thánh Thần vì những lời nhắc nhở của Chúa không chỉ là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nhưng chúng cũng mang lại ân sủng mới mẻ để giúp chúng ta tiến bước về phía trước. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta luôn có thể cậy dựa vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc nhở con. Xin hãy giúp con nhớ tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho con”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon