Thánh Thần phán bảo …- Suy niệm ngày 15.05.2019

0

Thánh Thần phán bảo …

Suy niệm: Cv 12,24–13,5

Một nạn đói đã lan đi khắp nơi và các Kitô hữu ở Antiôkia quan tâm đến các tín hữu của họ ở Giêrusalem. Do đó, họ đã quyên góp một số tiền và ủy thác cho Banaba và Phaolô mang tiền đó đến cho họ (x. Cv 11,27-30). “Nhiệm vụ cứu trợ” của họ giờ đây đã hoàn thành ( x. Cv 12,25), Banaba và Phaolô đã tham gia cùng các vị tiên tri và thầy dạy trong hội thánh ở Antiôkia. Bằng việc ăn chay và cầu nguyện, họ đã cầu xin Chúa “những gì (phải làm) tiếp theo đó?”

Chúng ta không biết chính xác ý của thánh Luca, tác giả của sách Công vụ, khi viết rằng “Thánh Thần phán bảo” (Cv 13,2). Thánh Thần có thể nói bằng giọng nói có thể nghe thấy, nhưng Người cũng có thể nói theo những cách bình thường hơn.

Chẳng hạn, Thiên Chúa có thể đã nói qua những hoàn cảnh của Phaolô và Banaba. Họ đã chứng minh cho các nhà lãnh đạo của hội thánh ở Antiôkia, và có lẽ đã đến lúc họ phải mở rộng phạm vi phục vụ của họ đối với Chúa.

Thiên Chúa cũng có thể đã nói qua những mong muốn của Phaolô và Banaba để tiếp tục một chuyến đi truyền giáo khác. Có lẽ họ đã thao thức và mong muốn làm nhiều hơn cho Chúa.

Hoặc Thánh Thần có thể đã nói qua một ý nghĩa nội tâm mà các kỳ mục đã cầu nguyện và ăn chay. Có lẽ Thánh Thần đã giúp họ nhận ra rằng cộng đoàn an bình, thịnh vượng của họ đã sẵn sàng chia sẻ những ân huệ của họ và loan báo Tin Mừng ở nơi khác nữa.

Thiên Chúa có thể nói chuyện với chúng ta theo những cách tương tự. Nếu bạn vừa nghỉ hưu và cha xứ của bạn yêu cầu bạn đứng đầu một sứ vụ mới, Chúa có thể sẽ nói chuyện với bạn thông qua hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn luôn luôn muốn làm việc với các trẻ nhỏ và bạn nhận ra rằng trường tiểu học địa phương của bạn cần đến các tình nguyện viên, thì Thiên Chúa có thể đang nói với bạn thông qua những khát vọng của bạn. Nếu bạn và người phối ngẫu của bạn đồng ý chuyển đến một phần khác của đất nước để tìm một công việc mới, thì Thánh Thần có thể nói qua cảm giác chung mà cả bạn và chồng/vợ của bạn có khi các bạn cầu nguyện về việc có nên chấp nhận nó hay không.

Thiên Chúa nói với chúng ta mọi lúc, nhưng thường theo những cách tinh tế hơn chúng ta mong đợi. Chúng ta hãy tin rằng Chúa sẽ trả lời chúng ta khi chúng ta xin Chúa hướng dẫn. Giống như Chúa đã làm cho các Kitô hữu đầu tiên ở Antiôkia, Thiên Chúa luôn sẵn sàng cho chúng ta thấy những gì (phải làm) tiếp theo!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con nghe được tiếng Chúa nói với con trong bất cứ cách nào Chúa muốn”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon