Thầy đã ở với anh em bấy lâu, thế mà anh (Philípphê) vẫn chưa biết Thầy ư? – Lễ kính Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông đồ

0

Thầy đã ở với anh em bấy lâu, thế mà anh (Philípphê) vẫn chưa biết Thầy ư?

Suy niệm: Ga 14,6-14

Philípphê không nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Mặc dù anh đã sống với Chúa Giêsu một số năm, anh vẫn không hiểu Chúa Giêsu là ai. Philípphê không nắm bắt được điều đó khi nhìn vào Chúa Giêsu, anh đang nhìn thấy một hình ảnh hoàn hảo về Thiên Chúa Cha.

Dĩ nhiên, chúng ta có thể trách Philípphê vì sự nhầm lẫn của anh. Rất nhiều điều về Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với chúng ta, và nó sẽ vẫn là một mầu nhiệm cho đến ngày chúng ta gặp Người diện đối diện.

Giống như Philípphê, bạn có thể đã theo Chúa Giêsu trong một thời gian dài. Nhưng dù dài hay ngắn, bạn sẽ nói gì nếu Người hỏi bạn: “Con có biết Ta không?”

Một mặt, câu trả lời hiển nhiên là có. Bạn tin vào Chúa Giêsu. Người là Đấng Cứu Chuộc của bạn, Đấng đã giành được ơn tha thứ cho bạn qua thập giá. Người là Đấng Cứu Rỗi phục sinh của bạn, Người luôn ở với bạn và đang ban tràn đầy Thánh Thần của Người cho bạn.

Nhưng mặt khác, câu trả lời đối với mỗi người chúng ta cũng là không. Tất cả chúng ta có thể ngày càng biết Chúa Giêsu sâu sắc hơn. Bạn có thể có một cái nhìn thoáng qua về tình yêu của Chúa hôm nay, nhưng tầm nhìn đó có thể phát triển tích cực hơn vào ngày mai và ngày hôm sau. Bạn có thể đã trải nghiệm lòng thương xót của Chúa Giêsu ngày hôm qua, nhưng những nghi ngờ có thể kéo dài về việc liệu Chúa có thể tha thứ cho tội lỗi mà bạn đã phạm nhiều năm trước đây không. Bạn có thể tin rằng Thánh Thần của Chúa Giêsu ở với bạn nhưng bạn đánh giá thấp sức mạnh của Người có thể biến đổi bạn và hướng dẫn bạn.

Vì thế, làm thế nào để bạn nhận biết Chúa Giêsu tốt hơn? Điều đó không xảy ra tất cả cùng một lúc. Phải cần thời gian, qua nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm, khi bạn tiếp tục đến gần Chúa hơn. Mỗi ngày khi bạn dành thời gian cho Chúa trong cầu nguyện, mối tương quan của bạn với Chúa sẽ ngày càng sâu sắc. Mỗi khi bạn rước lễ hoặc thú nhận tội lỗi của mình, bạn đụng chạm vào Chúa Giêsu theo những cách hữu hình thực sự. Mỗi khi bạn đặt sang một bên chương trình của bạn để giúp đỡ người khác, bạn đến gần Chúa hơn.

Giống như Philípphê và Giacôbê, bạn có thể nói rằng toàn bộ mục đích của cuộc đời bạn là tiếp tục phát triển trong tình bạn của bạn với Chúa Giêsu. Nhưng đó không phải là tất cả công việc của bạn. Khi bạn đến gần Chúa, Người sẽ đến gần bạn (x. Gc 4,8). Do vậy, hãy tiếp tục đến với Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng rằng bạn có thể hiểu biết, sâu sắc hơn bao giờ hết, tình yêu của Chúa Cha nơi Người Con của Người.

“Lạy Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon