Thơ: Ai yêu mến Thầy?

0

“ Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23)

AI là người tôn thờ Thiên Chúa,
YÊU Giêsu thề hứa tín trung,
MẾN sao có lúc dở khùng?
THẦY đang tiến đến vui mừng biết bao!

THÌ ta đến bái chào Ngài đã,
SẼ nhận được tất cả điều hay!
GIỮ cho lòng trí thẳng ngay,
LỜI Ngài nhắc nhở, lòng này xin vâng!

THẦY khuyên con siêng năng cầu nguyện,
CHA cùng con trò chuyện giờ lâu,
THẦY nên như kẻ tôi hầu,
SẼ cho con biết: Làm đầu- xuống sau!

YÊU nhau muốn gần nhau mọi lúc,
MẾN ai dù bực tức cũng tha!
NGƯỜI ẤY là anh em ta,
CHA THẦY sẽ đến để mà gia ân!

cho chúng ở gần Ta mãi,
THẦY SẼ ban hoa trái Thánh Linh,
ĐẾN xem có Chúa với mình,
chiêm ngưỡng Chúa đầy tình yêu thương!

Ở LẠI với Chúa Đường Chân Lý!
VỚI Người Thầy tuyệt mỹ vô biên!
NGƯỜI Cha nhân ái dịu hiền!
ẤY là hạnh phúc triền miên ngàn đời.

Nữ tu M.Mađalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon