Thơ: Bánh trường sinh

0

BÁNH TRƯỜNG SINH


[Niệm khúc Ga 6:35-40]

Đến với Chúa sẽ không còn đói khát
Bởi vì Ngài chính là Bánh Trường Sinh
Đến với Chúa sẽ được sống an bình
Không bị loại và không phải hư mất

Điều đơn giản nhưng là điều cần thiết
Đó là tin vào Giêsu Ngôi Lời
Tin vào Ngài để được sống đời đời
Được sống lại trong thời điểm sau hết

Thân xác này sẽ có ngày phải chết
Để bước qua ngưỡng cửa của đời sau
Thế gian này chỉ một thời qua mau
Đừng mê mải với những gì hư nát

Cuộc sống này đừng lệ thuộc vật chất
Chính sự sống tâm linh mới cần hơn
Vượt lên cao mới là cách sống khôn
Vướng víu vào vật chất chỉ thêm nặng

Thân xác cần cơm bánh để mà sống
Hồn cũng cần sự sống để vươn lên
Sự sống đó chỉ có ở Lương Thần
Từ Thánh Thể, và cũng từ Lời Chúa (*)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 7-5-2019
(*) “Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est – Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô” (Thánh TS Giêrônimô).

Comments are closed.

phone-icon