Thơ: Biển tình

0

BIỂN TÌNH


[Niệm khúc Ga 21:1-19]

Biển Hồ Ti-bê-ri-a (*)
Nước trong xanh biếc, ý thơ dạt dào
Miên man sóng vỗ rì rào
Như khúc nhạc chiều tấu nhịp du ca
Diệu kỳ Ti-bê-ri-a
Ngay khi sáng sớm, nắng vừa mới soi
Cả đêm vất vả lắm rồi
Ai cũng mệt nhoài mà chẳng được chi
Cuối cùng nhờ Chúa Giêsu
Cá nhiều lưới nặng, diệu kỳ biết bao!
Điểm tâm cá nướng tuyệt chiêu
Mấy khi được vậy, ôi chao, tuyệt vời!
Việc đâu vào đó xong rồi
Chúa Giêsu hỏi mấy lời tình yêu
Lòng Phêrô thấy nôn nao
Sóng yêu rộn rã, dạt dào trong tim
Chúa Giêsu đã trao quyền
Cho ông coi sóc các chiên của Ngài
Vì yêu, ông đã vâng lời
Gian nan, khó nhọc, suốt đời thực thi

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật III PS – 2019
(*) Biển hồ Ti-bê-ri-a còn gọi là biển hồ Ga-li-lê, Ghê-nê-sa-rét, hoặc Kin-ne-rét (Ds 34:11; Gs 13:27). Đó là hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel – chu vi khoảng 53 km, dài khoảng 21 km, rộng khoảng 13 km, sâu tối đa 43 m, tổng diện tích 166 km², thấp hơn mặt nước biển 209 m (Biển Chết còn thấp hơn).

Comments are closed.

phone-icon