Thơ: Chúc mừng tân Bề trên Tổng quyền.

0

CHÚC MỪNG TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Hân hoan mừng tân Bề trên Tổng Quyền,
Danh Maria Đinh Thị Sáng tươi,
Chúa đã thương chọn Chị giữa muôn người,
Chúng em nguyện phục quyền và kính chúc.

Maria Chị thật là diễm phúc,
Đã lắng nghe đón nhận với hi sinh,
Đã can đảm, đã tín thác hết tình,
Đã vâng phục cho vẹn tròn Thiên Ý!

Vững tay Chị chèo lái thuyền Chân Lý,
Giữa cuồng phong bão tố rất cheo leo,
Tin tưởng Giêsu Chị vượt thắng hiểm nghèo,
Đầy phấn khởi Chị hăng say tiến bước.

Cả Hội Dòng chung chia lời nguyện ước,
Cùng đan tay đón gió Chúa Thánh linh,
Với nhiệt tâm vươn tới cõi thiên đình,
Hưởng hạnh phúc viên toàn ngay dương thế!

Nữ tu Maria Mađalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon