Thơ: Đời chiên

0

ĐỜI CHIÊN


[Niệm khúc Ga 10:27-30]

Con chiên của Chúa là ai?
Người nghe và bước theo Ngài ngày đêm
Luật Ngài ghi nhớ, chẳng quên
Gẫm suy, tuân giữ trọn niềm sớm khuya
Thuộc ràn chiên Chúa Giêsu
Không lo thú dữ, không lo lạc đường
Bình an trong sự yêu thương
Đêm ngày vui sống trong dòng hồng ân
Êm đềm hạnh phúc đời chiên
Bước theo Mục Tử Nhân Hiền Giêsu

TRẦM THIÊN THU
CN IV PS – 2019

Comments are closed.

phone-icon