Thơ: Hái hoa dâng Mẹ

0

Tháng hoa dâng Mẹ đã về rồi
Hoa tươi con thiếu đó Mẹ ơi
Con không thể đi mua hoặc hái
Con hái hoa lòng gửi Mẹ thôi.

Mọi người đi hái hoa dâng Mẹ
Dâng hoa kính Mẹ ở nhà thờ
Còn con không đến được Mẹ nhé
Chỉ có hoa lòng quá đơn sơ.

Con có những hoa rất lạ đây
Con đem dâng Mẹ suốt tháng ngày
Đó là một bông hoa Giáo hội
Một đóa hoa to thế giới này.

Bông hoa tươi thắm Đức Thánh Cha
Rồi hoa Hồng Y hoa Đức Cha
Đóa hoa rực rỡ hoa Linh Mục
Hoa Thầy Chủng viện khắp gần xa.

Bông hoa muôn sắc đẹp vô ngần
Là các Dòng tu ở xa gần
Kết thành một khối hoa dâng Mẹ
Thêm hoa vĩ đại cả thế trần.

Mẹ ơi thương nhận những hoa xinh
Con dâng về Mẹ hết tâm tình
Cầu cho thế giới siêng lần chuỗi
Để kết hoa dâng kính Mẹ mình.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon