Thơ: Kết nối

0


[Niệm khúc Ga 15:1-8]

Khi cần kết nối bình thường
Sợi dây cần để nối chung hai phần
Cây cầu kết nối hai bên
Đôi bờ xa cũng hóa gần nhau thôi
Hai người dù có xa xôi
Ân tình kết chặt cả hai vững bền
Ngàn trùng xa cách cũng gần
Nhờ internet góp phần sẻ chia
Ở gần mà vẫn thấy xa
Sợi tình không có, lấy gì nối nhau?
Con tim khô máu thương yêu
Cây không nhựa sống sẽ mau chết dần
Cành cây phải nối với thân
Duy trì sự sống ngày đêm không ngừng
Chúa là Mạch Sống tuôn dòng
Ai không nối kết sẽ không sống còn
Sống nhờ ơn Chúa trao ban
Thánh Kinh, Thánh Thể nuôi hồn sống vui
Cành nào nối với Thân Ngài
Sinh nhiều hoa trái ngọt bùi hồng ân

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon