Thơ: Mừng ngày của Mẹ

0

MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Con có một Mẹ trên trời,
Maria Mẹ tuyệt vời cao sang.
Hôm nay ở chốn thiên đàng,
Thiên Thần các Thánh ca vang chúc mừng.
Cho con hợp với thiên cung,
Hát ca danh Mẹ cùng chung tâm tình.
Chúc mừng Mẹ Chúa quang vinh,
Con nguyện yêu Mẹ hết mình Mẹ ơi.
Mẹ là người Mẹ tuyệt vời,
Con noi gương Mẹ sống đời hiền ngoan.
Giờ con chúc Mẹ trần gian,
Chúc mừng quý Mẹ chứa chan lời chào.
Nhìn lên gương Mẹ trên cao,
Phúc lành Mẹ đổ dạt dào thánh ân.
Xin chúc quý Mẹ xa gần,
Niềm vui hạnh phúc rất cần Mẹ ơi.
Cầu chúc quý Mẹ trên đời,
Đầy tràn sức khỏe an vui không già.
Mẹ nào trẻ, khỏe gấp ba,
Để lo cuộc sống chan hòa yêu thương.
Mẹ già một nắng hai sương,
Mong cho con cháu yêu thương Mẹ hoài.
Những lời cầu chúc không sai,
Mừng ngày của Mẹ con nài Chúa thương.
Mẹ con sắp gọi lên đường,
Bây giờ còn có bộ xương giữ hồn.
Nhưng con vẫn nhớ Mẹ luôn,
Thương con Chúa để Mẹ còn sống đây.
Dù cho thân xác hao gầy,
Đớn đau Mẹ chịu đêm ngày khó qua.
Bây giờ Mẹ ở quê nhà,
Cho con vâng trọn ý Cha trên trời

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon