Thơ: Tin nhắn của Thầy Giêsu

0

TIN NHẮN CỦA THẦY GIÊSU


[Niệm khúc Ga 14:1-6]

Chúa Giêsu đã động viên
Chớ nên xao xuyến, cứ tin vào Ngài
Chính Ngài đã dọn chỗ rồi
Nhà Cha nhiều chỗ cho ai muốn vào
Dù cho tội lỗi phạm nhiều
Ăn năn sám hối, chẳng sao đâu mà!
Phải thành tâm, chớ giả vờ
Rồi Ngài sẽ đến đón về Thiên Cung
Ngài là sự thật, con đường
Và là sự sống vĩnh hằng quang vinh
Đức Giêsu – Chúa Chiên Lành
Qua đó, an bình đến với Chúa Cha
Tội nhân chớ sợ, chớ lo
Cần một điều là quyết chí ăn năn (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) “Trên Thiên Đàng có đầy các tội nhân đã hoán cải từ đủ loại tội, và còn chỗ cho nhiều tội nhân nữa” (Thánh Lm Joseph Cafasso, 1811-1860, người Ý, bổn mạng các tù nhân).

Comments are closed.

phone-icon