Thơ: Xin thương tuổi thơ

0

XIN THƯƠNG TUỔI THƠ


(cho ngày Quốc Tế Thiếu Nhi – 1 tháng 6)

Xin cho em mãi đơn sơ
Để còn giữ mãi tuổi thơ tuyệt vời
Xin cho em trọn cuộc đời
Là được làm người hữu dụng luôn luôn
Xin cho em chẳng vương buồn
Đừng ai cướp mất hồn nhiên bao giờ
Xin cho em mãi đơn sơ
Đẹp lòng Thiên Chúa, chan hòa hồng ân
Xin cho em mãi trong ngần
Đừng ai cướp mất tinh thần tuổi thơ

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon