Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa – Suy niệm ngày 11.06.2019

0

Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa 

Suy niệm: Cv 11,21-26;13,1-3

Thánh Banaba, một trong những nhà truyền giáo sớm nhất, được Chúa ban cho nhiều ân sủng, nhưng một trong những ân sủng quý giá nhất của ông là khả năng để “nhìn thấy (nhận ra)” những gì Chúa đang làm và để cổ vũ nó.

Hãy suy nghĩ về cách Banaba có thể chào đón Phaolô vào cộng đồng tín hữu sau khi Phaolô được biến đổi (x. Cv 9,27). Banaba đã nhìn thấy những gì Thiên Chúa đã làm nơi người trước đây từng bắt bớ (các tín hữu) và ông đã chấp nhận Phaolô bất chấp quá khứ của ông. Một lần nữa, khi Banaba đến Antiôkia, ông đã nhìn thấy những gì Thiên Chúa đang làm để đưa các Kitô hữu người Do Thái và người ngoại bang đến với nhau (x. Cv 11,23). Banaba có thể vừa nói: “Thật là vĩ đại”, và trở về Giêrusalem, nhưng việc Banaba nhận ra ân sủng của Thiên Chúa đã buộc ông phải tìm Phaolô để họ có thể ở lại và dạy dỗ (cho dân) ở đó.

Vài năm sau, Banaba và Phaolô thực sự chia tay vì bất đồng về một nhà truyền giáo khác, Gioan Máccô. Banaba  thấy được tiềm năng của Gioan Máccô, mặc dù người môn đệ trẻ tuổi này đã bỏ họ trong một chuyến đi truyền giáo trước đó (x. Cv 15,37-40). Phaolô đã không muốn tiếp tục làm việc với Gioan Máccô, do vậy, Banaba đã bảo lãnh Gioan Máccô. Gioan Máccô không chỉ chứng tỏ là một người bạn đồng hành trung thành, mà anh còn được cho là chính Máccô người đã viết Tin Mừng mang tên mình.

Trong mọi thời đại của Giáo Hội, Thiên Chúa đã nâng cao những người như Thánh Banaba. Hãy nghĩ về những vị thánh được cố vấn và khuyến khích bởi những người đàn ông và phụ nữ thánh thiện: Thánh Ambrosiô và Thánh Augustinô; Thánh Phanxicô de Salê và Thánh Jane de Chantal. Hãy nghĩ về Thánh Gioan XXIII, người đã thấy rằng Thiên Chúa muốn làm mới và gìn giữ Giáo Hội. Vô số người, được biết và chưa biết, đã có một phản ứng hy vọng đối với lịch sử của Giáo Hội.

Thiên Chúa cũng muốn sử dụng bạn như một người có thể nhìn thấy ân sủng của Chúa đang hoạt động và đón nhận lấy ân sủng ấy. Điều đó có thể có nghĩa là hỗ trợ một sứ vụ vừa được khai sinh trong giáo xứ của bạn, cho ai đó cơ hội thứ hai hoặc khuyến khích con trai hoặc con gái phát triển và sử dụng những ân huệ của họ vì Chúa.

Tất cả chúng ta đều có thể phát triển ân sủng của “việc nhìn thấy (nhận ra)” khi chúng ta học cách nhìn mọi người và các tình huống như Chúa thấy họ. Sau đó, giống như Banaba, chúng ta có thể hành động theo những gì chúng ta nhìn thấy bằng cách cố vấn, khuyến khích và thực hiện bước tiếp theo trong đức tin.

“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Chúa mở mắt mọi người để họ nhìn thấy những gì Chúa đang làm”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.