Thánh Thể thương xót

0

Bí Tích được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ Thương Xót, thiết lập (Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25), và Thánh Thể cũng là nguồn sống dồi dào của Giáo Hội – trong đó có mỗi tín nhân Công giáo chúng ta.

Trong bữa ăn mừng Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”. Rồi Ngài nói như lời trăn trối: “Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy”.

Thánh Thể luôn cần thiết cho bất cứ ai đang lữ hành trần gian. Đường xa và gian khó, chúng ta không thể thiếu “của ăn đàng”, đặc biệt là thần lương Thánh Thể. Mặc dù Giáo Hội buộc giữ luật rước lễ mỗi năm ít nhất 1 lần (luật buộc, nhiệm vụ mùa Phục Sinh), nhưng Giáo Hội khuyến khích chúng ta thường xuyên rước lễ (nên rước lễ hằng ngày, nếu có thể). Rước lễ là tiếp nhận Thánh Thể để được sống dồi dào nhờ Sự Sống của Đức Kitô.

Mỗi khi tham dự Thánh Lễ và rước lễ, chúng ta ăn chính Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, nếu không thì chúng ta sẽ “không có sự sống nơi mình” (Ga 6:53). Tiếp nhận Thánh Thể là được tiếp thêm sức mạnh, cả phần hồn và phần xác. Tuy nhiên, chúng ta hãy ghi nhớ lời căn dặn, cũng là lời cảnh báo, của Thánh Phaolô: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11:27-29). Đón nhận Thánh Thể một cách bất xứng là tự chuốc lấy án phạt. Biết vậy để chúng ta cố gắng chiến đấu với ba thù ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Mỗi khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi với Năm Sự Sáng, Giáo Hội dạy chúng ta cầu xin ơn biết siêng năng lãnh nhận Thánh Thể (ngắm thứ năm). Thánh Thể là Nguồn Sống dành cho những người muốn sống và sống dồi dào như Chúa Giêsu mong muốn (Ga 10:10), bởi vì Ngài là sự sống (Ga 14:6a), và chính Ngài đã xác định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51). Vì thương xót mà Chúa Giêsu ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Khao khát Thánh Thể là khao khát được Chúa Giêsu thương xót, để được thương xót thì phải ăn chính Thánh Thể Ngài.

Con đường duy nhất đến với Chúa Cha là qua Đức Giêsu Kitô, chắc chắn rằng không qua Ngài thì không thể đến với Chúa Cha:“Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6b).

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon