Thơ: Dám nhỏ, bỏ to

0

DÁM NHỎ BỎ TO


“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30)

Dám nhỏ là can đảm
Bởi ai cũng muốn to
Thích sáng ngời, nổi trội
Mấy ai chịu lu mờ?

Dám nhỏ là mạnh mẽ
Lặng lẽ đâu dễ gì
Ai cũng thích khoe mẽ
Mấy kẻ không thích to?

Sinh ra ai cũng nhỏ
Lớn lên ai cũng to
Đức tin lớn hay nhỏ
Đó là điều đáng lo

Thánh Gioan Tẩy Giả
Dám nhỏ nên hóa to
Lặng lẽ nơi hoang địa
Nhưng tiếng vọng rất xa

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-6-2019

Comments are closed.

phone-icon