Thơ: Ngắm hoa đếm đời

0


“Đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích” (Hc 8:19)

Ngắm hoa, ngắm sắc, ngắm màu
Đếm hoa, đếm cánh – đếm sầu, đếm vui
Đếm đời, đếm tuổi ngậm ngùi
Buồn nhiều, vui ít, chơi vơi tháng ngày
Đếm xuôi, đếm ngược đời này
Ngắm bằng lăng tím nhẹ lay gió đời
Hoàng hôn buông, lặng lẽ ngồi
Ngắm hoa chợt nhớ tuổi đời nhân gian
Dài hơi thở cuộc gian trần
Ngắn hơi thở cuối một lần ra đi
Cuộc đời cũng chẳng là chi
Dài mà vẫn ngắn, có gì hơn chăng?
Máu nào cũng đỏ, cũng hồng
Khác nhau là “chất” yêu thương thắm màu
Như bằng lăng nặng niềm đau
Âm thầm mà vẫn vươn cao giữa đời
Ngắn hay dài cũng kiếp người
Thập hình hai nhánh kết đôi nên tình

TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-6-2019

Comments are closed.