Bản Tin Tổng Hội Biên Hoà, số 13: Gặp Gỡ Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc và Đức Cha Phụ Tá.

0

Bản Tin Tổng Hội Biên Hoà, số 13:
Gặp Gỡ Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc và Đức Cha Phụ Tá

Nguồn: daminhvn.net

Comments are closed.

phone-icon