Thơ: Con cầu Cha

0


“Khi cầu nguyện, ĐỪNG NÀI ÉP CHÚA ban cho điều mình muốn, mà NÊN TUÂN PHỤC Thánh Ý Ngài” (Thánh Faustina – Nhật Ký, số 1525)

Kinh cầu là để cầu xin
Vâng theo ý Chúa, ý mình thì không
Không cần lải nhải, lòng vòng
Đón sau, rào trước, muốn lòng thỏa vui
Chỉ mong “như ý” mà thôi
Nếu không như ý, buồn chơi vơi buồn!
Ý Cha khác hẳn ý con
Mà con sống chẳng vuông tròn ý Cha
Xin Cha thương xót thứ tha
Giúp con sống trọn ý Cha trên trời

TRẦM THIÊN THU
Chiều 24-7-2019

Comments are closed.