Thơ: Đời thánh

0

Cha sở xứ Ars
Yêu mến Thánh Thể
Chuyên cần mục vụ
Quên ngủ, quên ăn

Cuộc sống giản đơn
Thâm sâu thánh thiện
Miệt mài cầu nguyện
Vì Chúa, quên mình

Suốt đời hy sinh
Tìm chiên lạc lối
Giải tội sớm tối
Bất cứ lúc nào

Thân xác gầy hao
Nhưng đầy ơn Chúa
Yêu mến Đức Mẹ
Hiền lành, khiêm nhu

Bị chê là lừa
Học hành kém cỏi
Nhưng lại rất giỏi
Cứu các linh hồn

Gioan thánh nhân
Tấm gương sáng chói
Soi đời tăm tối
Biết lối về Trời

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Jean Baptiste Marie Vianney – 2019

Comments are closed.