Thơ: Đón nhận bài sai sứ mệnh, 2019

0

Hằng năm cứ đến dịp này,
Bài sai sứ mệnh trao tay từng người.
Ai nấy đón nhận tươi cười,
Vâng theo ý Chúa qua lời bài sai.
Mọi sự Chúa đã an bài,
Chúng con không dám kèo nài gì hơn.
Xin bình an đến trong hồn,
Hân hoan tiến bước không còn nghi nan.
Dù cho sóng gió ngập tràn,
Không kêu, không trách, không than nửa lời.
Sống đi để biết cuộc đời,
Thời gian rồi lại chuyển dời thế thôi.
Miễn sao mình sống nên người,
Tâm hồn có Chúa yên vui một bề.
Đừng theo thế tục đam mê,
Cái tôi quá lớn thảm thê vô cùng.
Sống theo Cha Thánh của Dòng,
Khiêm nhường,bác ái sẽ không lo gì.
Hân hoan đón nhận ra đi,
Đến nơi Chúa muốn còn gì vui hơn.
Yêu người,mến Chúa sắt son,
Bao nhiêu công việc vuông tròn từ đây.
Chúa ban ơn phúc hằng ngày,
Con xin phó thác trong tay Chúa trời.
Để hoa nhân đức rạng ngời,
Nở ra muôn lối đẹp tươi gian trần.
Điểm tô cuộc sống hiến dâng,
Cho hoa tươi thắm sẽ không héo tàn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon