Thơ: Đừng để

0

Lc 13,22-30

Bạn đừng để khi cánh cửa đã khép,
Mới vội vàng cất tiếng gọi :”Thưa ông!
Xin mở cửa cho chúng tôi vào trong!”
Ông Chủ bảo:”Các Anh, Ta không biết!”
Ôi lạy Chúa khi đời con chấm hết,
Con sẽ ra trước tòa án Chí Công!
Dẫu tội con chồng chất núi điệp trùng,
Xin Chúa thương xóa tha, cho mở cửa!
Đừng để con ung thư hết thuốc chữa!
Nhưng biết tận dụng ân sủng Chúa ban,
Để dựng xây Nước Chúa ở trần gian,
Và tích cực làm việc khi trời sáng!
Hình ảnh người lỡ chuyến đò tỏ rạng,
Như học trò chẳng tích cực chuyên chăm!
Mải ham vui lêu lổng suốt tháng năm!
Ngày thi đến, vùi đầu vào sách vở!
Người tận hiến cho Chúa Trời trăn trở!
Làm sao kiến tạo xã hội yêu thương?
Công bình bác ái, phục vụ khiêm nhường!
Phụng sự Chúa với tấm lòng quảng đại!

Nữ tu M.Madalena Mến
Tu Viện Truyền Tin

Comments are closed.