Thơ: Leo lên và liều lĩnh

0


[Niệm ý Mc 9:2-8 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36]

Theo Thầy lên Núi Ta-bor
Ở trên đó chẳng còn lo lắng gì
Bởi vì hạnh phúc diệu kỳ
Không hề còn ước muốn đi nơi nào
Thiên Đàng là đó chứ đâu
Rạng ngời Thiên Chúa, thương yêu ngập tràn
Nhưng đường lên chẳng dễ dàng
Gập ghềnh, khúc khuỷu, dọc ngang gai nhiều
Đôi khi cuộc sống phải liều
Liều đau liều khổ vì yêu Chúa Trời
Không liều vì những sự đời
Ta-bor rồi sẽ đến Đồi Can-vê
Khổ gần sẽ tiếp khổ xa
Không liều không thể hoan ca với Thầy

TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Hiển Dung – 2019

Comments are closed.

phone-icon