Thơ: Tiệc tuyệt vời

0

TIỆC TUYỆT VỜI


[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14]

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu cảm động
Khi trông thấy một đoàn người rất đông
Mê lời Chúa, họ quên cả đói lòng
Khi nắng tắt, màn đêm đang phủ xuống

Đó là nơi xa xôi và hoang vắng
Chẳng có ai bán gì để mua ăn
Các môn đệ bảo Thầy giải tán dân
Nhưng Ngài bảo phải cho họ no bụng

Các môn đệ ngạc nhiên và… lúng túng
Bánh năm cái với cá nhỏ hai con
Thấm thía gì với số người hằng ngàn
Nhưng chính Chúa đã làm một phép lạ

Năm ngàn ông – chưa kể trẻ, phụ nữ
Hết mọi người, ai nấy đều no nê
Mười hai giỏ số bánh vụn còn thừa
Phép lạ này tiên báo Phép Thánh Thể

Tiệc ngoài trời đơn giản mà kỳ lạ
Giữa thiên nhiên nhưng thánh thiêng, nhiệm mầu
Cảnh hoang vu nhưng đầy ắp thương yêu
Tiệc liên kết mọi người – quen và lạ

Xin thúc giục mọi người tin vào Chúa
Trong giáo xứ và trong mỗi gia đình
Biết siêng năng lãnh nhận Bánh Trường Sinh
Là chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa

      TRẦM THIÊN THU
        Sáng 1-8-2019

Comments are closed.