Thơ: Tinh khôi tháng tám

0

Tâm tình Tháng Tám tinh khôi
Dệt theo Thánh Khúc Mân Côi nhịp nhàng
Kết Hoa Thiêng đẹp từng vòng
Thành kính mặn nồng dâng Mẹ từ nhân
Chân thành mừng kính Mẫu Tâm
Xin thương cứu khổ Việt nhân mọn hèn
Lời kinh tha thiết dâng lên
Tinh khôi ước nguyện triền miên tháng ngày
Khấn xin cầu giúp nguyện thay
Chỉ đường dẫn lối gặp Thầy Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Tám – 2019

Comments are closed.