Ân sủng của Thiên Chúa ban…- Sn theo “The Word Among Us” ngày 22.10.2019

0

Suy niệm: Rm 5,12.15.17-21

Ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào biết mấy cho muôn người (Rm 5,15).

Bạn không cần phải xem tin tức hàng đêm để biết điều này: cốt lõi của con người chúng ta tồn tại sự mâu thuẫn giữa thiện và ác. Sự bất công, bạo lực, dối trá và ham muốn đang thống trị cũng ẩn giấu trong mỗi chúng ta. Có thể không phải bằng hành động của chúng ta, nhưng thường là đủ trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta là bằng chứng sống động cho thấy rằng “vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân” (Rm 5,19). Nhưng đồng thời, chúng ta cũng biết rằng, “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).

Đó là những gì quá tốt lành về Tin Mừng trong Chúa Kitô: bạn không phải là một con tốt (trong bộ cờ) bị bắt giữa hai lực lượng bằng nhau. Tội lỗi bước vào trần gian không phải lúc sáng tạo mà qua Ađam. Tội lỗi đến, không phải vì nó áp đảo Ađam, mà vì Adam đã tự do mở cánh cửa cho nó và do đó, dẫn tới cái ác (tội lỗi). Cái ác không phải, và chưa bao giờ, đồng điệu với cái thiện. Nó không phải là một trận đấu cho cái thiện. Nó không phải là một lực lượng mạnh mẽ như nhau. Như Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã từng nói: “Cái ác (tội lỗi) đến từ một sự tự do được tạo ra, từ một sự tự do bị lạm dụng” (Yết kiến chung, ngày 03 tháng 12 năm 2008).

Cái thiện (Điều tốt) đến từ Thiên Chúa. Nơi bản thân Chúa tất cả đều tốt lành. Điều đó có nghĩa là ân sủng của Chúa rất dồi dào cho chúng ta. Nó trào tràn cho chúng ta mỗi ngày. Nó trị vì chúng ta thông qua Chúa Giêsu Kitô! Đó không phải là lý thuyết; đó là thực tế. Cái ác phụ thuộc vào ân sủng. Cái ác có thể bị khuất phục bởi ân sủng. Bạn có thể được chữa lành khỏi tội lỗi vì Thiên Chúa đã giới thiệu sự chữa lành qua ân sủng của Người. Theo Đức Giáo hoàng Benedict XVI, Thiên Chúa đã đến trong con người của Chúa Giêsu Kitô để ban “một nguồn những sự tốt lành mới” cho tất cả mọi người.

Hôm nay, bạn có thể chọn điều tốt lành (điều thiện). Hãy chọn để thừa nhận (rõ ràng là luôn luôn tốt) rằng Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn tốt lành, toàn năng và đứng về phía bạn. Hãy chọn từ chối bất cứ điều gì trái ngược với những điều tốt đẹp nảy sinh nơi bạn trong ngày sống và cầu xin ơn được chữa lành. Hãy nhắc nhở bản thân bạn rằng ân sủng của Thiên Chúa thì quá nhiều, rất nhiều, rất phong phú, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn rất nhiều so với tội lỗi mà bạn thấy. Và sau đó bạn hãy chọn nhận chìm mình trong ân sủng mà Thiên Chúa tuôn ban, điều Thiên Chúa thực hiện, luôn luôn và bảo đảm.

Lạy Cha, cha  tất cả những điều tốt lành, và lòng tốt của Cha lớn hơn tội lỗi của con. Con cám ơn Chúa vì ân sủng của Chúa trong cuộc sống của con ngày hôm nay”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon