Chiên của Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi

0

Bởi: JEFF SMITH 

Anh Chị Em thân mến,

Khi tôi hai mươi tuổi, tôi thường dành nhiều giờ để làm công việc trên sân cỏ với ba tôi. Đặc biệt, tôi nhớ một ngày chủ nhật nọ. Ba tôi và tôi đang xem thể thao với nhau và trong giờ giải lao, ba tôi đứng phắt dậy và bảo tôi: “Nào con trai. Chúng ta hãy đi cào sạch sân sau”. Tôi đã trả lời ba với một chút dí dỏm: “Nhưng ba ơi, hôm nay là ngày Chúa Nhật mà! Chúng ta không nên làm việc vào ngày Chúa Nhật”. Ba tôi trả lời ngay lập tức: “Jeffrey, con à! Làm việc là cầu nguyện”. Cũng không vừa, tôi đáp lại: “Không, ba ơi, cầu nguyện là làm việc”.

Đôi khi (chúng ta) có thể cảm thấy cầu nguyện như công việc, điều đó có thể không? Sự trung thành với việc cầu nguyện hàng ngày cần một chút kỷ luật, nhưng những ơn lành mà chúng ta trải nghiệm thì hơn hẳn những cố gắng của chúng ta. Trong cầu nguyện, chúng ta có thể cùng với các thiên thần và các vị thánh thờ lạy Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta có thể dâng lên Chúa  những mối quan tâm sâu sắc nhất và những ý hướng chân thành của chúng ta và cầu xin Người trợ giúp chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể cảm nghiệm niềm vui của Thiên Chúa đang nói với chúng ta cách cá vị!

Chiên của Tôi thì Nghe Tiếng Tôi. Bạn biết, trong bốn mươi năm tìm kiếm Chúa trong việc cầu nguyện hàng ngày, tôi chưa bao giờ nghe thấy một tiếng nói nào có thể nghe được. Đa phần chúng ta có thể sẽ nói như thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã hứa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Điều này có thể thế nào? (Được chứ!) Bởi vì chúng ta có thể nghe thấy tiếng của Chúa trong sự thinh lặng của tâm hồn và trong tâm trí của chúng ta khi cầu nguyện. Tiếng nói ấy nghe như thế nào? Đôi khi đó là một tiếng nói an ủi. Những khi khác, đó là một tiếng nói tuyên bố đang chỉ ra nơi chúng ta đã đi lạc xa khỏi Chúa. Thường thì đó là một tiếng nói khích lệ. Và đó không bao giờ là một tiếng nói kết án.

Chúng ta cũng nghe thấy tiếng của Chúa khi chúng ta đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh chứa đầy những lá thư cá nhân mà Thiên Chúa đã gửi cho chúng ta. Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta những tư tưởng sâu sắc nhất của Thiên Chúa và cho chúng ta biết điều gì làm vui lòng Chúa và điều gì làm Chúa buồn lòng. Thánh Kinh cũng cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa về việc chúng ta nên sống như thế nào và ý nghĩa của việc chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Anh chị em thân mến, thật diễm phúc để tìm kiếm Chúa trong lời việc nguyện hàng ngày! Trong lời cầu nguyện của tôi, tôi thường cầu xin Chúa chúc lành cho nhiều tình huống và nhiều người. Nhưng ngay cả nếu những lời cầu nguyện này dường như đôi khi không được đáp lại, thì đó vẫn là một ơn phúc để ca ngợi Chúa mỗi buổi sáng và tôn vinh Người là một Thiên Chúa yêu thương, tốt lành và trung tín. Hơn nữa, đó là một ơn phúc để suy gẫm về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta khi Người tự hiến sự sống của mình trên thập giá. Và đó cũng là một ơn phúc để tạ ơn Chúa vì đã làm cho chúng ta trở nên thành viên của gia đình Chúa, là Giáo Hội. Ngay cả khi không có bất cứ lời cầu nguyện nào được Chúa trả lời, thì chỉ đơn giản ngồi với Chúa trong cầu nguyện là đủ để làm cho bất kỳ ai trong chúng ta trở nên giàu có!

Vì thế, trong tháng này, bạn hãy chắc chắn dành ra một chút thời gian, có thể là mười lăm phút, mỗi buổi sáng để ngồi cầu nguyện với Chúa. Hãy dâng cho Chúa một chút thời gian của bạn rồi hãy xem Chúa sẽ ban ơn phúc cho bạn ba mươi, sáu mươi và gấp trăm lần.

Theo The Word Among Us [wau.org]
October Issue 2019
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon