Không ai ngoại trừ người ngoại bang này quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa – Suy niệm theo “The Word Among Us” Chúa Nhật 28 TN, năm C

0

Suy niệm: Lc 17,11-19

Các bài đọc hôm nay đề cập đến hai người ngoại mắc bệnh phong: Naaman, sĩ quan chỉ huy quân đội của vua Aram và một người đến từ Samaria. Cả hai đều được chữa lành một cách kỳ diệu bởi Thiên Chúa của Ítraen – Naaman, qua ngôn sứ Êlisa và người xứ Samaria bởi Chúa Giêsu. Và cả hai đều nhận ra điều đó: Naaman cam kết sẽ không dâng lễ tế “cho bất kỳ vị thần nào khác ngoại trừ Đức Chúa” (2 V 5,17) và người Samaria là người duy nhất trong nhóm của anh đã quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu (x. Lc 17,15). Cả hai câu chuyện đều cho thấy sự tương phản giữa niềm tin của những người ngoại bang với sự tự mãn của dân Thiên Chúa.

Những bài đọc này nhấn mạnh sự thật rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả các dân tộc, chứ không chỉ của dân Ítraen. Ngay cả trong Cựu Ước, người nước ngoài đôi khi thừa nhận Thiên Chúa là của riêng dân Ítraen. Khi Chúa Giêsu đang rao giảng tại quê hương Nadarét, Người chỉ ra rằng Thiên Chúa đã không chọn “những người trong nhà” nhưng là Naaman và góa phụ ở xứ Xarépta để gửi các ngôn sứ của mình đến cứu giúp họ (x. Lc 4,25-27). Tương tự, Chúa Giêsu đã ca ngợi đức tin của người xứ Samaria đã trở lại để cảm ơn Người. Dường như Thiên Chúa đôi khi sử dụng người ngoài để lay động những người ở bên trong, những người có thể đã trở nên tự mãn về đức tin của mình.

Thiên Chúa vẫn có thể sử dụng con người ở ngoại biên để mở mắt chúng ta và cho chúng ta viễn cảnh khác. Chẳng hạn, một người đến tham dự Thánh Lễ lần đầu tiên có thể có rất nhiều câu hỏi. Là một người đã tham dự Thánh Lễ trong nhiều năm, bạn có thể đã thực hiện các nghi lễ và lời cầu nguyện như vậy. Nhưng bây giờ bạn đào sâu hơn một chút để học hỏi thêm về phụng vụ. Hoặc giả sử bạn trở nên thân thiện với một Kitô hữu thuộc một truyền thống khác và người này không ngại cầu nguyện với mọi người. Anh ta có thể chỉ cho bạn cách cầu nguyện mạnh dạn hơn.

Tất cả chúng ta có thể được hưởng lợi từ một quan điểm khác. Vì thế, bạn hãy bắt đầu để nhận biết những người bên ngoài quỹ đạo bình thường của bạn. Chúa chỉ có thể có một cái gì đó quan trọng để chỉ cho bạn thông qua họ.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì tất cả những người giúp con lớn lên trong đức tin”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon