‘Không bao giờ đầu hàng trước sự thờ ơ,”-ĐTC cảnh báo các nhà báo RAI

0

Đức Phanxicô tiếp phái đoàn thuộc Nhóm Báo chí Miền của RAI

16 Tháng Chín, 2019 16:11

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Sáng nay Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ một phái đoàn thuộc Nhóm Báo chí Miền của RAI. Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) do Vatican cung cấp diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico:

***

Anh chị em thân mến,

Tôi xin chào mừng anh chị em và gửi lời chào đến ông Chủ tịch của RAI, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Nhóm Báo chí Miền (TGR), tôi xin gửi đến ông lời cảm ơn vì những lời rất đẹp ông gửi tôi thay mặt toàn thể anh chị em có mặt tại đây và tất cả nhân viên của cộng đoàn làm việc rất đông đảo này. Tôi xin bắt đầu từ điều ông kết luận: người con của thuật hùng biện. Khi tôi đến nước Ý, tôi tìm thấy ba điều mà trước đó tôi chưa tìm thấy hoạt động quá mạnh như vậy ở bất kỳ nơi nào khác: hùng biện, thiện nguyện và tính hợp tác. Đây là ba đặc tính đáng tự hào của anh chị em và xã hội. Và tôi rất vui vì anh chị em nhớ điều đó. Cảm ơn anh chị em.

Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em nhân dịp bốn mươi năm của TGR, vì sự phục vụ mà anh chị em thể hiện đặc biệt với những văn phòng biên tập địa phương và với một cố gắng lớn từ nhân viên báo chí và kỹ thuật, thể hiện sự phục vụ không bỏ qua những ngôn ngữ và văn hóa thiểu số.

Như tôi đã nói nhiều lần, có sự toàn cầu hóa gây hại và có sự toàn cầu hóa tốt lành; toàn cầu hóa bản thân nó không xấu; ngược lại, hướng chung dẫn đến toàn cầu hóa là tốt, vì nó hợp nhất chúng ta, nó có thể giúp chúng ta trở nên phần thân thể của nhau. Điều có thể gây hại nhiều hơn là cách thức nó được áp dụng như thế nào. Thật vậy, nếu toàn cầu hóa biến mọi người trở nên đồng nhất thì nó tiêu diệt sự phong phú và nét đặc thù của mỗi con người, nó hướng đến việc biến mọi sự và mọi người trở nên giống nhau, hơn là coi trọng những sự đa dạng, những nét riêng biệt, các văn hóa và truyền thống khác nhau. Nhưng nếu ngược lại, toàn cầu hóa tìm cách hiệp nhất mọi người trong khi vẫn tôn trọng các cá nhân, các nhóm xã hội và dân tộc với những sự phong phú và nét riêng biệt của họ, thì sự toàn cầu hóa đó là tốt lành, vì nó làm cho chúng ta đồng phát triển. Để lấy ví dụ điển hình cho ý tưởng này chúng ta có thể sử dụng hình ảnh của hình khối cầu và khối đa diện: trong hình khối cầu mọi sự đều cân bằng nhau, mọi điểm đều cách trung tâm một khoảng cách bằng nhau, mọi sự đều đồng nhất, không có những khác biệt; thay vì vậy trong khối đa diện thì có sự gắn kết chặt chẽ, có sự hiệp nhất, nhưng cũng có sự đa dạng, sự đa dạng về các vị trí, văn hóa, bản chất. Sự toàn cầu hóa của khối đa diện là điều làm chúng ta hiệp nhất, tôn trọng tính đa dạng. Và đây là con đường.

Chúng ta có thể trình bày sự phục vụ của Báo chí Miền của RAI phù hợp với mô hình của hình khối đa diện này. Thật vậy, về bản chất nó được kêu gọi để lên tiếng nói cho các miền thuộc nước Ý, đặc biệt với tin tức các miền. Thông tin miền này đến từ địa hạt được diễn tả theo hai hướng, với một nhiệm vụ rõ ràng. Hướng thứ nhất là đắm mình vào trong thực tại địa phương mỗi ngày, được xây dựng bởi những con người, những biến cố, dự án, những vấn đề và những hy vọng. Hướng thứ hai là không dừng lại ở cùng thực tại đó, để có thể truyền tải đến một chân trời rộng lớn hơn tất cả những giá trị thuộc về đời sống và lịch sử của dân tộc, đồng thời lên tiếng nói cho người nghèo, cho những thách đố, đôi khi là những vấn đề cấp thiết trong các khu vực, trên các con đường, gặp gỡ các gia đình, trong những nơi làm việc. Nhưng cũng là lên tiếng nói cho những nơi và những chứng nhân đức tin.

Đó là lý do tại sao tôi tin rằng thông tin địa phương không nên bị xem là “ít quan trọng” hơn thông tin quốc gia. Ngược lại, tôi có thể nói rằng nó là thiết thực nhất và thật nhất trong thế giới truyền thông đại chúng, vì nó không trả lời cho nhu cầu về lợi nhuận hay những thông điệp được truyền tải, nhưng được kêu gọi để truyền tải tiếng nói của người dân, trong tất cả mọi khía cạnh và tại những thời điểm khác nhau của đời sống xã hội, văn hóa và tinh thần, và có trách nhiệm quan trọng tương tự trong việc thăng tiến những thực tại và văn hóa địa phương, mà nếu không có chúng thì sự hiệp nhất của dân tộc không tồn tại.

Trên quan điểm này tôi muốn nói lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các ký giả làm việc cho các tờ báo miền, vì cam kết của họ chọn hoạt động trong địa hạt, tôi dám nói rằng việc chia sẻ thực tại mà họ muốn nói ra, những bản tin đó thường khi vì những lý do của ban biên tập mà truyền thông lớn không truyền tải đến cho chúng ta.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, RAI vẫn luôn có sự đóng góp quan trọng để giúp cho dân tộc Ý cảm nhận như vậy, với ngôn ngữ và văn hóa của mình. Và hơn bao giờ hết, thời gian này cảm nhận sự cần thiết đối với tin tức được truyền tải trọn vẹn, bằng ngôn ngữ bình tĩnh, để thúc đẩy sự suy tư; từ ngữ trong sáng và được cân nhắc cẩn thận, những câu chữ từ chối giọng điệu gây hấn và miệt thị. Những từ ngữ mang tính chân, thiện, mỹ,  như anh chị em nói. 

Vì vậy, tôi động viên anh chị em hãy tiếp tục tường thuật và làm cho mọi người biết đến những trường hợp thật này vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trong nước Ý: những trường hợp không chịu đầu hàng trước sự thờ ơ, không im lặng trước những bất công, không chạy theo những trào lưu. Có cả một biển khơi dưới lòng đất xứng đáng được biết tới. Xin Chúa hỗ trợ cho anh chị em trong công cuộc này. Tôi xin chúc lành cho anh chị em và xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi, vì công việc này không dễ dàng. Cảm ơn anh chị em.

[Bản dịch (tiếng Anh) của Vatican]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/9/2019]

Comments are closed.

phone-icon