Thơ: Tiếng cười lạ

0

Tháng Mười Một rất tự nhiên
Không mời cũng tới, “vô duyên” quá chừng!
Thế nhưng ai cũng thấy mừng
Bởi vì là tháng góp chung lời cầu
Lời cầu vọng tiếng âu sầu
Mà lung linh tỏa ánh yêu thương người
Tháng Mười Một hóa tuyệt vời
Bao hồn thoát khổ, lên trời hợp hoan
Cả ba Giáo Hội kết liên
Hòa bài hợp xướng tấu vang đất trời
Tháng Mười Một rộn tiếng cười
Bao linh hồn được thoát nơi Luyện Hình
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Nhân từ, đại lượng, giàu tình xót thương

TRẦM THIÊN THU
Giao Nguyệt Mười – Mười Một, 2019

Comments are closed.

phone-icon